DET STORA MYSTERIET I OSS ALLA…

DET STORA MYSTERIET I OSS ALLA….

Vi människor leds av ett inre ljus. En källa av liv, som vill uttrycka sig på många olika sätt, och uppleva många olika saker, för att förstå själva skapelsen och det expansiva medvetandet vi alla är en del av.

I vår vardag så kan det uttrycka sig på olika sätt, och det är lätt att tappa tråden ibland, den som leder oss framåt, om man inte byggt eller håller kvar sin inre kontakt med hjärta och själ. Det är lätt att känna sig orolig för det okända, och känna sig förvirrad då man inte känner eller litar på sin egen inre kontakt på ett djupare plan.

Vi människor är ganska komplexa, men också väldigt unika, beroende på hur man ser det. Vi har miljoner av energitrådar som löper genom oss från olika tid och rum, upplevelser, tankar, känslor och erfarenheter.

Utifrån sett kan vi inte förstå vad som pågår inuti en annan människas hjärta och själ. Varje individ bär med sig ett helt spektrum av trådar, som bär personen framåt, eller stoppar upp flödet ibland. De här drömmarna, rädslorna, orostankarna eller framåtandan, är som dolda skatter som vi kan utforska och förstå.

Vårt underliggande mysterium i varje individ öppnas sedan och slår ut som en blomma då den möts av empati, öppenhet och respekt, både från sig själv och andra.

Döm inte det du inte vet om någon annan. Lyssna. Tro inte baserat på fördomar eller okunskap. Fråga. Kritisera inte det du själv egentligen behöver förstå. Vänd på det.

Omfamna livet och ditt eget inre mysterium. Det är ett helt fantastiskt mysterium som vill leva här och nu.

Liselotte & Ljusteamet

VISION QUEST

Jag kliver in i en egen Vision Quest under helgen. Det kommer inte gå att nå mig under den tiden. Det är en tid som till stor del ägnas i naturen för att enbart gå inåt och att respektera sitt eget utrymme. 🙏

Vision Quest’s har utförts på olika sätt av många olika urinnevånare världen över, som en helig rit och cermoni. Syftet kan bland annat vara:

✨️ Motta visioner och helig kunskap

✨️Arbeta med spirituella vägledare

✨️ Uppnå inre styrka och mod

✨ ️Få klarhet i olika livsfrågor

✨️ Se riktning i mål och syften

Under en orginalversion av en Vision Quest ingick det ofta att avstå från mat och vatten. Men jag kommer både dricka vatten, örtteer och äta små lätta måltider. I vissa traditioner används även halluciena växter. Det har jag aldrig gjort, och kommer aldrig att göra. Via eget inre arbete behövs aldrig annan stimulans. Utvecklingen sker i den takt du alltid är redo för, och själv tar ansvar för.

Med livstålamod och närvaro uppskattas nuet. Genom att vända sig inåt finner man gåvan och förståelsen i både eventuella blockeringar, hur de kan lösas upp, och i de frågor och svar som växer fram inombords med hjälp av andevärlden, moder Jord, djur, och de kosmiska spirituella vägledarna.

Jag berättar mer nästa vecka. Önskar er en fin helg!

Lis Sunoya

SKAPA UTRYMME I DITT LIV

HÄR KOMMER ETT KANALISERAT BUDSKAP TILL MINA LÄSARE, DEN 2 JUNI 2023.

Vi vill skapa utrymme i ditt liv, för att hämta hem din röst och nuets gåva. Vi vill ge dig utrymme för att omfamna dig själv och ge dig själv förståelse och förlåtelse. Inom rummet i hjärtat där ditt själsfrö vilar, gror och blommar, kommer rytmen att visa dig vägen framåt. Rytmen av hjärtats slag är som naturens rytm. Det pulserar för att påminna dig om allt liv du har inom dig, om det naturliga flödet och att våga följa det.

Murar bryts ned och sprängs bort av livskraften då den är tillräckligt penetrerande i ditt fysiska liv. Kvar står du naken och mottaglig. Något darrande kanske, men så mycket ärligare mot dig själv och livet du fått. När du rivit muren är porten öppen.

Lita på magin runt dig och i dig. Det finns inget mer magiskt än livsenergin. När din stjärnkraft får lysa bortom alla barriärer, så tappar rädslan sitt grepp och du kan se klart. Du är då naturligt stark istället och behöver inte vara rädd. Du kan lita på din vision.

Det som kommer din väg kommer att stärka dig, inte stjälpa dig, därför att du har klarheten, och lever genom styrkan som du styr i de riktningar som bär dig. Du har gåvan att existera i denna styrka. Öppna upp för din inre röst och det stora utrymmet där livet naturligt kliver fram och expanderar. Det är dags.

Lis Sunoya, Council of Light & The Earth Wisdom Keepers – For The New Golden Era

ETT MULTIDIMESIONELLT LIV UTAN ATT KÄNNA SIG SPLITTRAD

ETT KANALERAT SVAR…

Idag frågade jag mina andliga ljusguider – hur kan vi leva ett multidimensionellt liv utan att känna oss utspridda med alla olika verklighetsalternativ vi kan känna, vara i kontakt med eller uppleva?

Guider svarade mig detta: Vi vill att du ska VETA om den “multidimensionella verkligheten”, inte ändra din nuvarande valda själsupplevelse. Vi är här för att stötta dig på den resan. Dit du riktar din medvetenhet (denna del av ditt medvetande i detta upplevda liv), skapar du EN sorts manifesterad “verklighet”. Du kan vara i kontakt med flera dimensioner och alternativ av verkligheten, men DEN HÄR delen av dig och ditt medvetande här och nu, har en själslig överenskommelse med hela dig och vad du är, att uppleva denna väg, denna typ av verklighet på Jorden. Men i det här fallet är det en realitet i en övergång… där du lär dig om kraften i skapelsen och energin.

I en högre frekvens-dimension lever du också med riktad medvetenhet och skapar verklighet i det valda livet, även om du “reser” emellan olika verkligheter och dimensioner för olika syften ibland, för att hjälpa, samla kunskap och utveckla. Vi lever med ett medvetande om att vara ETT, men fortfarande med vald medvetenhet inom den livsform vi lever.

Men ingenting är statiskt för dig nu, allt är energi. Du kan samskapa och skapa olika resultat och riktningar inom denna utvalda själsväg på jorden. Vi kan jämföra det med att få en fysisk kropp. Du kan använda upplevelsen av din perfekta kropp på flera sätt, både på ett konstruktivt sätt när du lär dig saker under hela livet, eller så kan du fastna i själens inlärning av att uppleva en kropp, och kanske behandlar den som något utanför dig själv. Detsamma gäller andra typer av upplevelser inom ett valt liv. Det kan ta olika riktningar, beroende på. Det är ditt val vad du gör med ditt givna liv. Det finns inget dömande av någonting, det bara är så.

Hur man inte behöver känna sig splittrad? Genom att vara medveten om dig själv, att vara förankrad i din kropp och genom att leva med avsikt.

Liselotte & Ljusteamet

LYSSNA PÅ TECKEN I DIN VARDAG

ATT LYSSNA PÅ TECKEN I VARDAGEN – att följa livstråden och lära sig lyssna mer subtilt

Talar livet och universum till oss genom tecken? Kanske känner du att det är svårt att få tydliga svar från ditt högre medvetna jag och ditt inre, och den vägledning som ges till dig i livet? Hur många gånger har du sagt: ”jag vill ha tydligare tecken på hur jag ska göra”?

Ett av de vanligaste problemen till att inte kunna lyssna på vägledning genom tecken och den inre rösten, är att man vill att dessa ska vara mycket tydligare. Det kravet blir som ett mentalt hinder, som blockerar känslan inombords, istället för att försöka lita på det man uppmärksammar, och öka känslan av tillit för att lyssna mer och bättre.

Livet skapar oändligt många tillfällen till att lära sig lyssna inåt, att bli mer intonad, och vara öppen för vägledning. Det handlar inte om att placera sin kraft utanför sig själv, och lita på något utanför dig själv. Du har allt inom dig redan, och det skapar därefter toner och effekter utanför dig. Du har som en röd tråd genom ditt liv från ditt själsliga kontrakt, som ständigt hjälper dig att följa ditt unika liv. Vartefter du vandrar på Jorden så uppstår olika frågor, livskriser, svängningar och utvecklingsprocesser – och din själ och ditt eget ljus team som känner din livstråd, hjälper dig ständigt med vägledning för att kunna följa den.

Ibland sker den vägledningen genom tecken av olika slag, ofta i kombination med en känsla som förstärker tecknet/vägledningen. De här tecknen kan komma genom ord från andra, genom något speciellt du dras till att läsa, genom möten, genom bild och musik, genom tecken i naturen, genom en inre känsla etc. Det kan ske genom synkroniciteter, och genom tillfällen du får att känna dig själv och din inre röst starkare. Det kan även ske via tankeimpulser direkt från din själsliga medvetande eller ditt ljusteam.

Så, hur lyssnar du bättre på livets vägledning och dessa tecken? Och vad vill de säga dig?

En del av denna vägledning är direkt hjälp i något, att hjälpa dig i en viss riktning som är positiv för dig eller som ger en viss insikt. En del handlar om att varna för något. En del handlar om att utveckla dig, att förstå dina egna mönster, för att kunna välja en annan väg. Det handlar alltså om att kunna urskilja livets vägledning också, vad den vill säga.

För att lyssna och förstå denna typ av vägledning bättre, och lyssna inåt bättre, så behöver din känslighet och förmåga att uppfatta subtila signaler, accepteras som viktiga. Många gånger har vi fått lära oss i livet att vifta bort dessa subtila signaler, som oviktiga, drömmande, eller för otydliga för att kunna betyda något. Det sättet att tänka är det tredimensionella synsättet, där allt måste uppenbara sig mer fysiskt och praktiskt, och där sammanträffanden enbart är en slump.

När vi integrerar och förstärker mer finstämda frekvenser inom oss och i våra energifält, så kommer vi att lägga märke till förändringar lättare inom energifälten och i vår kropp. När vi vänder oss inåt i till exempel meditation och kontemplation, öppnar vi också dörren för att kunna lyssna bättre.

Allt som hjälper oss att minska analyseringen och att försöka ”tänka ut saker”, är bra saker att öva på. Till exempel mer mindfullness, mer närvaro i allt du gör, att sluta fly från jobbiga saker, att bejaka känslor, att uttrycka sig från hjärtat, att se bortom vad du ser med dina fysiska ögon, att se i större perspektiv, att lyssna mer med ditt inre än med dina fysiska öron, med mera…

Du anar inte hur fantastisk inre värld du faktiskt har! Och hur mycket du redan vet. Hur mycket din själ redan vet och försöker hjälpa dig med. Du är ett med livet! Bejaka det flödet.

Liselotte & The Light Team – For The New Golden Era

HÅLL LYKTAN STADIGT I DIN HAND

Håll lyktan stadigt i din hand och håll upp den modigt så du ser. Lyktan som visar den ömsinta vägen, kärlekens väg, kreativitetens väg, och den inre tillväxtens väg. För världen är tillräckligt orolig ändå. I dagar då vågorna känns stora, kanske du håller andan, slänger ut en boj i det stora blå, och håller dig kvar i kanten av en räddning. I dagar då vattnet är stilla, kanske du tillåter dig att flyta, att växa i din tillit att livet bär dig, helt utan ansträngning.

En dag, i ett nu, uppstår plötsligt land i sikte. Det ljus som då lett dig tryggt framåt, har fått livskraften att slappna av och viljan att slå rot i något nytt, att gro. Den omfamnande kraft som inte släpper taget om allt du är, har då blivit integrerad med din inre själsliga karta. Den du utformat innan du kom hit. Jorden du står på blir begriplig och förståelig, men genom en sträng av äventyr. För det är i äventyret som det största och vackraste får blomma. Då du befriar dig själv och inte längre behöver segla på okänt vatten. Det sker då du släppt ned ankaret inom dig till botten av din historia och låter en förankring skjuta upp med ny kraft.

Att komma hem är inget annat än att känna helheten inom dig. Ej i känslan av livssplittringen, ej i strävandet, utan i det totala av din stjärnblomma i förening med din person. I helheten av dig, känner du dig som den du ÄR, genom alla dimensioner, oavsett var du befinner dig just nu.

KOM HEM. Dela sedan ditt hem med varsam medvetenhet, i takt med jordens tillväxt. Din inre blomma känner sig generös i sitt ursprung, men behöver fortfarande ömhet i en värld av sinnen och strukturer som ej är redo att ta emot alla hemmavarande människor. KOM HEM ÄNDÅ. Och lev i skönhet där du är, i den du är. Livet och världen kommer att följa efter.

Lis Sunoya & Ljusteamet

CEREMONIER OCH INTENTIONER

Varför kan det vara fördelaktigt att skapa heliga stunder och engagera sig i positiva och intentionsfulla ceremonier?

Nervsystemet talar alltid till oss på olika sätt. Positiva ritualer förändrar våra nervbanor i hjärnan, och ger bra förändringar i våra liv. Det gör också att vi förstår livet och naturen bättre, eftersom vi blir mer medvetna och observanta.

I ceremonier skapar du en användbar stark energi genom att föra det förflutna och framtiden in i närvaron av nuet, för att läka det gamla och öppna upp för det nya. Att skapa detta utrymme och denna intention inom oss är viktigt när vi upplever stress, trauma eller känslomässig tyngd.

Livet i sig kan också ses som en ceremoni. Som en helig medvetenhet som är full av potential, som vägleder oss och hjälper oss att komma in i en tydlig intention med våra steg.

Vi behöver alla återfå det inhemska sinnet och hjärtat, att veta hur vi ska hedra livet och leva på denna jord nu. Ceremoni och intention är ett sätt att föra oss tillbaka från distraktioner, och istället till nuets kraft. Det skapar kontakt med oss själva. Det ger utrymme att bli våra egna mästare och mästarinnor.

Lis Sunoya

MEDITATIONSSTART 26 JANUARI 2023

Nu är det dags för en ny omgång med själsliga & intuitiva meditationer tillsammans med mig. Vill du vara med att skapa eller underhålla din inre balans, få påfyllnad av energi, och mer glädje? 

Vi kommer att träffas 8 gånger online via Zoom.  Även om kvällarna har särskilda teman, kommer jag som vanligt även väva in min intuitiva guidade del i meditationerna.

Här är upplägget för våra 8 meditationer tillsammans:

 1. Introduktion, medveten närvaro, inre fokus, avslappning, stress release. 
 2. Positivt fokus för det nya året 2023, påfyllnad av energi, och inre styrka.
 3. Kontakt högre jaget, högre perspektiv på livet, påfyllnad av nya ljusfrekvenser.
 4. Chakran, auran, rening och daglig energivård.
 5. Närvaro, fokus, avslappning, själens livsresa genom tid och rum.
 6. Inre barnet mediation.
 7. Balans av fysisk kropp, koppla ihop kropp och i själ i samarbete.
 8. En resa i universum…

Startdatum: Torsdag 26 januari, kl 20.00. Ca 1 timma-1 timma 15 min.

Plats: Hemifrån via din dator, platta eller mobil.

Antal träffar: 8 gånger, på torsdagar.

Kostnad: 750 kr.

Betalning tillhanda innan kursstart via: Swish: 123 070 13 91 eller Bankgiro: 669-1851

Inga förkunskaper behövs. Meditationskvällarna ger Dig möjlighet att njuta av mer inre lugn, att utvecklas, helas, uppleva mer balans, och att finna nya perspektiv om dig själv och ditt liv.

Förberedelse: Ladda ned appen ZOOM till din dator, platta eller mobil – om du inte har den innan. Betala kursavgiften och sänd ett email med din anmälan till mig! Jag behöver din email-adress för att kunna skicka dig en Zoom-länk till meditationerna. 

Anmälan till: liselotte@sunoya.com

 ♥ Referenser från en tidigare deltagare:

När jag började att meditera hos Liselotte hade jag aldrig mediterat förut men eftersom jag under en längre tid inte mått särskilt bra och kände mig stressad så insåg jag att jag behövde göra något som gjorde att jag kunde slappna av och få fokus på det som är viktigt i mitt liv. De första gångerna när vi mediterade tyckte jag att det var svårt att komma ner i varv men för varje gång som gick så kändes det mer och mer behagligt och till slut längtade jag till våra meditationer då jag fick koncentrera mig på mig själv och känna det lugn som meditationen förde med sig. Ibland fick jag väldigt mycket energi efteråt och ibland kände jag mig fokuserad och redo att ta mig an de arbetsuppgifterna eller beslut som behövde göras. Meditationen har fått mig mer harmonisk, lugnare,och medveten om mig själv. Liselotte har också genom meditationen lärt mig hur jag kan öka min koncentration och behålla den när det behövs och det är jag väldigt tacksam över.  Stort tack för allt! – Camilla Axelsson

“Innan jag gick kurs för Liz hade jag inte mediterat tidigare och var tveksam över om jag skulle klara det. Vi pratade lite om hur en meditation kan gå till innan vi började. Med hjälp av Liz lugna och varma röst var det alls inte så svårt som jag trodde. Det blev en otroligt stark upplevelse för mig och jag känner mig helt klart en erfarenhet rikare. Stort tack till dig Liz för en minnesvärd och innehållsrik kurs.”  – Catharina Deann

Varmt välkommen! ♥

Anmälan till: liselotte@sunoya.com

Liz Sunoya – Liselotte Johansson

MÅ DU SE…

Må du HÖRA utan dina öron, SE utan dina ögon och TALA utan din mun.

Detta så att du kan höra ditt eget hjärtas trumma, se det osedda och vara ditt sanna jag. Så du kan prata med naturen, skogsfolket, älvorna, änglarna, jättarna och andra magiska varelser.

Så att du kan se genom slöjorna av varje dimension in i sanningen, glädjen och kärleken till det som är. Så du kan uppleva och värdera din egen helhet och helighet.

Lis Sunoya

VI ÄR INTE SMÅ OCH SJÄLSLÖSA

Vi är INTE små och själslösa – din inre natur.

Framtidens läkning av våra kroppar sker via ljus, ljud och frekvens. För att nå dit behöver vi återskapa förhållandet med naturen, varför den finns, och vår del i den. Människans förhållande till sig själv och kroppen har många gånger tillbakautvecklats till att vara en försvagad länk, som endast hörs vid de mest akuta problem.
De subtila signaler som kroppen ständigt ger och vägleder oss med, talar till oss till exempel angående hur de energier vi omger oss av får oss att må. Hur det insläppet i vår existens skapar balans eller inte. Kroppen reagerar även på hur vi själva tänker och känner, då det också är skapad energi.

Vi har alla svar inom oss hur vi kan korrigera och återskapa balansen. Vi behöver förstå sambandet mellan hur våra kroppar reagerar, lagrar, läker och utvecklas – och den naturliga kapacitet som behöver lyftas fram för att så ska ske. Varje cell i vår kropp är en naturlig skapelse. Det ljus och de frekvenser som flödar och vibrerar där, ger kroppen liv, och är även nyckeln till underhåll och läkning.

Även om jag arbetat i många år med holistisk hälsa, och många andra med mig, så har vi alla en utveckling att göra här. Som handlar mycket mer om energimedicin, kvantfysik, alkemi, flöde och frekvenser, mer än något annat.

Vi är mästare. Naturliga helare. Makalösa varelser. Som just under födelsen på jorden glömde hur storartade vi är på att just skapa och läka livsenergi. Och hälsa handlar om just LIV. Att leva, andas, och existera fullt ut, tillsammans med vår själsliga kraft. Att känna och förstå att vi är en del av allt. Att vi INTE är små själslösa lortar utan egen kraft och vilja, som råkat dimpa ned på jorden utan någon plan eller inre verktygslåda. Nej, vi har allt.

Och vad finns i detta “allt” vi är en del av? Ja, ALLT, helt enkelt. Allt vi behöver.

Lis Sunoya

KANALISERING 26 SEPTEMBER 2022

En spegelhall av lyckosamma oändligheter…

Se morgondagen som dagens ljus och framgång. Ibland rör sig mänskligheten bort från sin egen utveckling genom att ej vara närvarande i den dagliga transformation som naturligt liv alltid önskar existera som. Er energi och dess förändring är lika naturlig som jordens. Se och känn det inom er. Fly inte in i olika stadier som tar er bort från den närvaro som krävs för en stadig transformation av era liv, oavsett vilket plan den ligger på just nu. Steget mot total frigörelse av jorden, samt betydelsen av olika delar och geografiska platser på jorden, och dess expansionskapacitet just nu, är enorm. Genom det skiftar även människans uppfattning av sin egen betydelse i skapelsen av universum. Tänk på hur celler börjar att dela sig för att skapa liv…

Ni människor som har vandrat många liv på jorden och på andra platser i vårt gemensamma multiuniversum, vet inom er att inget som innehar liv, någonsin slutar existera. Att allt cirkulerar, formas om, skapas, flödar, delar sig, och expanderar. Det är bara genom ett ihållande av fokus i medvetandet som människan tror att beständigheten finns. Varför tvivla på att världen inte kan ändra sig? Varför rikta ett beständigt fokus på stagnation? Att er uppfattning av katastrof och/eller kvarhållet trauma, är så djupt nedärvt är en av faktorerna till varför fastnandet av oändliga cykler av sorg, krig, motsättningar, argumentationer och ångestfyllnad sker. Alla som ser att världen inte bara består av katastrofen – utan till exempel att även lycka existerar – har i det seendet givits ett val. För att ni ser. Ni kan välja att fortsätta gro och ge liv till katastrofer, sorg, hopplöshet och trauma, och skapa den verkligheten. Eller så kan ni välja att odla mer av lyckoroten det inre består av.

Inget behöver vara beständigt, mer än det ni själva avgör att ni vill ha stabilitet och beständighet genom ert liv. Så välj medvetet inom er. Med kärleken i era hjärtan. Inte med hatet, inte med rädslan och inte med katastrofen som vägvisare. Möjlig katastrof är urtidsläror, som senare utnyttjats, och där mänskligheten har då satts i trans. I trans till att försäkra sig, att förutsätta fara, att behöva jaga, att använda ersättningsfaktorer, och att distrahera sig bort från livet självt. Ser du det? Och vad händer med ditt själsljus i den mänskliga tron på svaghet av din inre kraft?

Hur överkommer ni dagens tydliga gräns där nu transen av fara och distraktioner ska ersättas med tillit, mod och överflöd på jorden? Hur undviker ni att skapa en ny cykel, personligen eller kollektivt, där livskvaliteten är baserad på alla yttre omständigheter? Hur integreras den nya tidens mästarenergi inom er där ni till fullo väljer högre frekvenser i era dagliga liv? Se på era personliga liv och ställ den frågan. Distraktionerna är många som kan skapa en fallgrop. Så fråga er om och om igen. Ge ej upp om livet. Om din personliga dröm. Om kärleken. Om att få existera genom din inre glöd. Ge ej upp om det vackraste ni är del av- skapelsen självt. Det är det renaste ljus som ni kan uppleva. Likt en spegelhall av lyckosamma oändligheter. Sedd av ert inre. Upplevd av dig som människa – just nu.

Liselotte, Council of Seven & The Earth Wisdom Keepers – For The New Golden Era

KANALISERING 29 JULI 2022

Integrera ert högre medvetande i den fysiska kroppen.

“Kära vänner. Vi skulle vilja börja tala om er fysiska kropp. Den ”sköld” och livsbägare som ni bär, som skyddar er energi i en fysisk existens. Ja, vi vill gärna hjälpa er att se på kroppen som ett slags skydd nu – inte som en belastning. En kropp som bär er, som för er framåt, som pulserar, som cirkulerar. Vi ser att många inte har kontakt med sin fysiska kropp och vill förändra er bortom den till en högre verklighet utan kropp. Vi är här för att säga att förändringen i världen som ni går igenom går GENOM era kroppar, ej utanför eller utan den. Under lång tid har människan haft en avbruten relation med sin fysiska kropp. Med klagan eller oro över vad den inte klarar av, hur den är formad eller hur den fungerar. Nu, med medvetenhet om kristalldrivna celler och dess utveckling, så glöms det ibland bort att ni fortfarande inte alltid har en fin relation till er fysiska kropp. Då blir det svårare och mer smärtsamt att transformeras, och fler fysiska åkommor, trötthet och smärtor uppstår i en övergång till den kristallenergi som cellerna vill anta.

Ha ej bråttom. Ta er den kärleksfulla tid som behövs för att lyssna in kroppen tillsammans med er själsliga energi. Era uppdrag på jorden kommer att manifesteras i samklang med hur väl ni är INTEGRERADE i er verklighet. Fly inte, låt det inte gå för fort, omfamna er fysik. Både jordens yta, dess inre, dess kraftfält och era fysiska kroppar med dess kraftfält. Allt sker i samröre och samförstånd med det högre medvetandet som både jorden har och ert egna. Vi menar att många fortfarande behöver lyssna mer på kroppen, på hjärtat och det högre medvetandets röst och på de signaler som sänds GENOM kroppen. Till slut kommer era kroppar att vara mer upplysta, och då menar vi både i sin intelligens, funktion och utseende. Men vägen dit går genom att lyssna in, att sammanfoga kropp och själslig energi, och att lyfta genom att föryngra sig själv i den fysiska versionen av er genom medvetenhet. Just för det här syftet, har det väldigt lite att göra med träning och mat, även om det ger andra positiva effekter, healing och styrka. Det har att göra med att ert medvetande ska bli integrerade i er fysiska kropp. När ert DNA förändras, kommer generationer att förändras på jorden och de nya själar som ska leva i den nya världen kan då födas in i dessa nya kroppar. Det sker steg för steg. Både från det jordiska perspektivet och från det själsliga.

Hur kan ni göra frågar ni kanske då? Tona gärna in dagligen i och till er fysiska kropp. Vår kanal (Liselotte) har under några år mottagit nya frekvenser som hjälper processen att förena och stärka kontakten med den fysiska kroppen samt att förändra den. De frekvenserna ser ljusblå och ljusgröna ut för er, men ibland även ljusrosa. Den vita energin är alltid närvarande. Öppna upp för de frekvenserna och motta dem in i cellerna. Lyssna även till vad som belastar er fysiska kropp, eller vad den vill signalera till er. Era högre medvetanden kan höras både med ord, med känslor och märkas i era fysiska kroppar. Ni kan inte förneka den här existensen eller hoppa över det här steget för att få ett lättare liv. Jorden tackar er för att ni lyssnar. Hon skänker er kärlek varje dag. Ta tillvara på den omtanken genom att ta tillvara på er ”jord”, på er fysiska existens, i allt ni lever. Och vi håller inte upp pekpinnar. Det gör bara människan ibland. Vi kommer med fred till era liv och önskar att kroppen får uppleva den högsta formen av frid. Och hur den friden uppnås är olika. Då alla era spänningar släpper, då era högre medvetanden och dess energi integreras, och då livet flödar genom era celler, så förändras allt… Ta även hand om era fysiska hjärtan. De är porten till välsignelser bortom det ni är vana vid. Inom er existerar allt.”

Liselotte, Council of Seven & The Earth Wisdom Keepers – For The New Golden Era

HEALING AV MÄNNISKANS SKULD

Healing av människans skuld, släppande av karma och den stora pånyttfödelsen.

Uppstår denna healing via insikter och genom en försoning inom oss? Av egna inre delar som börjar kommunicera med varandra?

En stor healingprocess som många människor går igenom och renar i det här livet är skuldkänslor. Exempelvis känslan av att inte räcka till och duga som man är, en existentiell skuld i livet, att inte tro sig ha rätt till att välja eller sätta gränser, eller till exempel tron på att livet straffar oss genom våra handlingar på grund av någon form av förprogrammerad skuldkänsla vi bär på. Har begreppet karma till och med uppstått och kvarhållits på jorden endast på grund av vårt kollektiva skuldmedvetande här? Och hur mycket har samhället i stort bidragit till detta?

Om vi ser på den karma som tillhör en tredimensionell värld, och som avslutar många cykler hos människor på jorden just nu, så är det just känslan och energin skuld i olika former från alla de liv vi har, som pyser ut likt ånga genom våra porer. Andas inte in den ångan, utan frigör den. Om vi fortsätter att bekräfta vårs livsskulder, så återupprepas även karmacykler. De är som ett superklister, som endast kan amputeras bort med hjälp av en högre medvetenhet och nya livsval.

Ibland driver skuldkänslor människor ett helt liv, som med en sträv röst styr vår inre kommunikation med alla våra delar. Den fysiska, mentala, känslomässiga och själsliga delen. Skulden jagar på eller håller tillbaka, och kan ge ett outtröttligt dömande inom oss, eller hindra oss i olika valsituationer. Har vi rätt till livet självt? Har vi rätt att sluta kräva så mycket av oss?

Friheten som kommer av helade skuldkänslor är fantastisk. Den innebär inte oansvarighet, utan en fördjupning av den nära djupa relationen till oss själva och vårt inre. Som en inre expansion av glädje där tillåtelse till vår egen inre röst får finnas. Vi försonar oss med oss själva. Omfamnar oss. Lyfter oss, över det som pålagt oss av den färdiga strukturen som andra skapat åt oss, via människorna vi haft i våra liv eller från samhället som helhet.

Börja kommunicera med din inre prestation, dina krav på dig själv och din skuldkänsla. Vad drivs de av? När uppstod dom? Kan du tillåta dig att släppa taget? Kan du göra det nu? Kan du känna att det faktiskt är okej att lita på dig själv och dina egna val utifrån din inre försoning? Att du inte behöver bära skuld för andras val i deras liv? Varken de runt omkring dig, eller från generationer tillbaka.

Kan du känna att du kan födas på nytt inom dig själv, som en fri människa?

Lis Sunoya & Ljusteamet

HJÄRTAT ÄR PORTALEN GENOM DIMMAN

Centrumet av djupa känslor, läkning, harmoni, själsförbindelse och ljus – expanderar sin visdomskälla. Det uppvaknade hjärtat är här för att säkerställa, för att lyfta slöjan och för att höja vibrationen. Det är den typen av kärlek till livet självt som härstammar från de djupaste rötterna, från förfäderna som vet allt om mänsklighetens historia, och från de välvilliga utvecklade galaktiska familjerna som känner igen och förstår vad vi går igenom på jorden just nu. De är här för att hjälpa oss att se den högre tidslinjen. De säger att människor är så vana vid att upprepa mönster, och att detta stänger av förmågan att växa, utvecklas och känna sin egen styrka. De ber oss att se igenom samhällets upprepade mönster.

Människans empati för den heligaste gåvan av alla, stiger genom dimman nu. Det är som en björnmamma som ekar sitt vrål genom det pulserande hjärtats land, redo att expandera. Vissa kanske blir rädda av denna energi, vissa kommer att se saker tydligare av det, och vissa kommer att sluta upp i vrålet. För att skydda det som har sprungit ur hjärtat hos människor, har barnen som är de mer utvecklade själarna, kommit samman på jorden som nyfödda stjärntrupper från ett högre rike för att sprida sitt ljus nu. Kom ihåg hur nytt liv börjar, säger hjärtat. Kom ihåg renheten och vad livet handlar om. Skapande av liv är den mest naturliga formen av uttryck från vår källa. Själen skriker när vingarna på en ren, redan perfekt livsform, får sina vingar förändrade.

Allt är dock okej, i nuet och i evighetens perspektiv. Allt kommer att passera likt en fruktansvärd orkan, och dammet kommer att lägga sig. Så småningom smälter olika tidslinjer samman mer och skapar en ny stabil ”huvud-tidslinje” för framtiden. Ingen som är ämnad att stanna kvar på jorden kommer att bli kvar i det gamla. Den kollektiva energin höjer sig över de som inte ser, över de som kontrollerar eller kontrolleras. Den höjer sig över dem som försöker upprepa historien och ännu värre. Snart kommer den synliga vändpunkten att leda människor till en mer ömsesidig förståelse av vad livet är och inte är. Det kommer att göra fler människor fria inuti, och sedan kommer mänsklighetens röster att föra allt framåt steg för steg. Guidade in till framtidens tidslinje av hopp, glädje, kärlek, högre medvetande, överflöd och frihet. Känn det. Lär dig att navigera i mörkret. Allt är berörbart genom dina sinnen. Var den du ÄR. Det är din kompass genom stadiet av dimma och kommer att leda dig genom din portal.

Lis Sunoya – The Light Administrator, The Andromedan’s & The Earth Wisdom Keepers – For The New Golden Age. ✨✨✨✨✨✨✨

DET STORA SKIFTET PÅ JORDEN

SKIFTET BÖRJAR INIFRÅN DIG

Många talar om 2020 som det mest hemska året någonsin, men är det verkligen så? Tänk om det är tvärtom? Världen reflekterar bara det nödvändiga, det oundvikliga, det uppenbara, det världen burit på sina axlar i årtusenden, och via den synliga speglingen påbörjar jordens transformation in i det nya. Det gamla dör ut genom våra val, och det nya föds i en fantastisk energi. Hon, den stora modern, jorden, ger dig här och nu en möjlighet. Du väljer om du vill se den just nu, vilken verklighet och vilken tidslinje som du önskar existera på i din framtid. I slutet på 90-talet kanaliserade jag mycket om våra parallella världar, de som finns i vår samtid parallellt med det som vi uppfattar som vår verklighet. Den uppfattningen av livet hänger tajt ihop med att vi alla hör ihop och delar samma kollektiva medvetande. Det är den energi som via vår egen förmåga skapar våra liv. Inte utifrån en linjär tid, utan från förståelsen att allt existerar här och nu, och det är Du som påverkar den. Tänk om du här och nu skulle kunna börja skapa exakt det liv ditt hjärta sjunger om? Det som samtidigt både hjälper andra, gynnar och hedrar livet.

I tusentals år har urinnevånare givit profetior om just denna tid som de kallar DET STORA UPPVAKNANDET. Det är ett uppvaknande som pågått ända sedan 2012, men som NU har nått det stora SKIFTET. Jorden har redan genomgått det mesta av skiftet, och nu väntar hon på Dig. På dig som väljer ett liv i skapelse, ljus, sanning, glädje, överflöd, kärlek och ett högre medvetande. Det du är i själens energi. Det är dock ett VAL alla människor kommer att ges utifrån det egna själsliga kontraktet.

UTVECKLINGEN

Den nya dimensionen kommer att ta några år att integrera, och generationer att utveckla på samhällsmässigt och fysiskt plan, men början sker NU, från och med den 21:e december då den stora konjunktionen sker mellan giganterna Jupiter och Saturnus sker under vårt vintersolstånd. De kommer varandra så nära, så tittar man upp på himlavalvet så kommer de att se ut som en enda stor stjärna. De bildar den stora julstjärnan som kommer att tända våra medvetanden igen. Världen gör ett nytt ställningstagande och vi kommer att se många förändringar framöver. Vi lämnar jordelementen för att träda in i luftelementen, med början i Vattumannen. Det innebär luft under vingarna! Det kommer gynna kommunikationer-både färdmedel och kommunikationen mellan människor, ny avancerad teknik, telepatiförmågor, styrka i intuitionen, gemenskap, och att arbeta tillsammans för ett högre syfte för allas bästa mm. I och med det kommer en sund egodöd ske, till förmån för hjärtats generösa och villkorslösa energi.

Men att vi dessutom stiger in i den femte dimensionen kommer att innebära så mycket för vår verklighetsuppfattning. Du som valt på själsligt plan att delta i uppstigningen kommer att börja se världen med helt andra glasögon. Det kommer vara ungefär som att du innan endast såg livet genom ett litet mikroskop, och nu höjer du ditt huvud och ser ALLT annat runt dig… Som funnits där hela tiden, men som den tredje dimensionen varit för ”trögflytande” för att låta dig se. Du kommer att känna dig som en del av allt på ett helt nytt sätt, och hjärtat och hjärnan kommer att släppa fram sina förmågor och samarbeta genom vara i sin sanna essens och funktion. Vad som härigenom blir möjligt kommer jag att skriva mer om vid ett senare tillfälle.

Även om det stora SKIFTET markerar sin början den 21:e december 2020, så kan du ha upplevt en eskalerande energi hela året och speciellt hösten, där utrensningar och förberedelser skett, där du fått ljusa energiuppdateringar och där till och med magiska ting eller ovanliga saker, hänt i din vardag. Har du tänkt efter vad? Har du funderat på vad de vill säga dig? Har det varit händelser som följer ett härligt flöde, som liksom ger dig ett beröm för att Nu gör du rätt. Eller har det varit händelser som skapat problem och som vill att du tänker efter vilken ny väg du ska gå nu, inom dig eller i ditt liv?

NU ÄR DET DAGS

Mellan den 21-24 december så har vi ett galaktiskt fönster där allt öppnar sig och massor av nytt ljus strömmar ned över jorden och uppgraderar oss. Det som kan vara bra att tänka på dessa dagar är:

 • Var i närvaro. Var i nuet. Upplev nuet och släpp allt annat som du eventuellt brukar fundera på. Men att visualisera och känna hur ditt mest fantastiska liv är – är superbra.
 • Var i så harmoniskt tillstånd som möjligt dessa dagar. Alla känslor som glädje, lätthet, kärlek, frihet, öppenhet mm är tillstånd som är bra att vara i. Det du ”överlag” känner dessa dagar är det som kommer att hjälpa dig att skapa din nya verklighet. Undvik konflikter och motsättningar. Var i flöde och ha tillit.
 • Tänk att du är en mottagare för de nya energierna. Att du är villig att ta emot och att vara del av förändringen. I din sanning, i ditt liv, och på jorden.
 • Meditera gärna en stund varje dag. Du behöver inte meditera över något särskilt, bara vara närvarande och i kontakt med dig, öppen och mottaglig. Glöm ej att jorda dig.
 • Den 21:e kan det vara skönt och bra att även stänga av onödig elektricitet, så som dator, TV, router, jobbiga lampor, lägg bort mobilen, etc. Tänd hellre mycket levande ljus, mys och gör fina saker för dig och dina nära.
 • Vistas ute en stund varje dag för att få energin direkt till dig. Kanske tänd en brasa ute någon kväll? (Där du får.)

Nu formar vi vårt kollektiva medvetande och den tid vi vill leva i. Var med du också! Vi hör alla ihop, och allt du bidrar med hjälper helheten. ♥

Med ljus och värme till den nya tiden – DEN NYA GYLLENE ERAN. ♥

Lis Sunoya & Ljustemet

Fullmånevisioner öppnar ditt liv

Lätthet vid havet utanför Västervik.

Hej kära läsare! Jag var vid havsbrynet nära Västervik igår. Och precis så lätt som jag känner mig av alla nya energier som pågår i mitt liv, så känner jag så mycket glädje över vad som händer i ett bredare perspektiv i vår värld. Hur fantastiskt är det inte att Du är här just nu och är del av det här, närvarande och engagerad på ditt sätt. Jag känner verkligen en ökad känsla av samhörighet och samskapande över planeten nu när vi fullt ut kliver in i en ny era. Den riktningen är oundviklig. Under den här fullmånen och resten av augusti, kan vi även se saker mycket tydligare än vanligt. Notera de inre visionerna som radar upp sig i din inre värld, och talar om en framtid som kommer att öppna upp i ditt egna liv. I de här visionerna, är du ombedd att expandera ditt sinne och tillåta din intution att vägleda dig. Det känns som att det inte finns någon säker grund att göra det på, jag vet, och det kan kännas läskigt att släppa lös. Är det bara mina tankar eller dagdrömmar? Men att tillåta dessa visioner att framträda är nödvändigt för att kliva in i det nya ljusa du. Ditt liv är på väg att kliva upp på din väg. Inte för att du inte redan har varit på din unika väg redan, det är bara det att nu har det chansen att låta dessa nya ljusa frekvenser boosta dina visioner och gåvorna du har och låta allt vara ett. Universum ger dig en ömsint men fast positive push eller en bra släppa-taget-möjlighet för att kunna kliva in i dina visioner rörande din framtid – att låta dem existera nu. Senare är inte ditt hjärtas önskan just nu. Ditt hjärta har kultiverat och kontemplerat redan. Nu är det tid att släppa ut. Tala från hjärtat. Släppa din börda. Låta kärlek komma in. Låta dig själv vara del av världens samskapande och överflödande kärlek och ljus. ♥

Meditation och en horisont som öppnar upp visioner.

Ta lite tid att meditera eller bara att sitta i frid med dig själv. Känn kärlek i ditt hjärta och låt det expandera i hela din kropp och ut till din omgivning. Var närvarande i den känslan och var medveten om nuet. Låt dina inre visioner stiga till ytan. Nya eller gamla som du kanske inte har lyssnat till än. Nu är det tid att låta dig själv bli vägledd av dem. Ja, de är sanna. De är där av någon anledning. Lita på dem och universums hand kommer att sträcka ut sin hand till dig. ♥ // Liselotte

Energin i augusti är en uppstart

Jag är en person med ändlös kreativitet… De här sena sommardagarna är så vackra och jag arbetar med ett av mina skrivprojekt. Jag känner mig så lycklig över att göra det, men tyvärr kan jag i den processen sitta stilla i timmar, och glömma att ta rast och röra på mig. När jag kom ut härom dagen, var det sen eftermiddag och kvällen hade börjat tala mjukt i mitt öra. Nästan som att en älva svepte sina livfulla vingar i mitt ansikte, drog med mig ut och inspirerade min kropp att röra på sig. ♥

De här fantastiska energierna i augusti lyfter verkligen vår energi, och det sker i en flödande rytm. Vi laddas upp och öppnas till ett högre medvetande, vars ursprung kommer från våra hjärtan. ♥ Det kommer att bli svårare och svårare att INTE leva i ärlighet med oss själva. Att inte tala vår sanning, och att följa den passionerade ljusa energin från vår själ. Det kommer att ske som en kombination av att vända sig inåt och ta föra fram och ut något, i en mycket flödande cirkulerande rytm. Om vi inte tillåter denna cirkulation, kommer stagnation inte längre ”bara” vara en stagnation. Det kan även skapa en spiral i fel/motsatt riktning. Cirkulationen är ett faktum och energin vill röra på sig – det är upp till oss i vilken riktning vi styr den. Nyckeln här är att lyssna inåt och föra fram energin från hjärtats nivå, vad du än bestämmer dig för att göra. Känn glädje över denna fantastiska möjlighet! Meditera lite mer än vanligt, ha kontakt med naturen och var medveten om dina val. ♥

Jag har en känsla av att denna höst inte kommer att vara särskilt stilla eller spelas ut som en förberedelse inför den kommande vintern. Det ser mer ut som den så ofta inspirerande och eldiga våren för många av er. Energin som skapas nu kommer att få en långvarig effekt, så vad du än känner dig manad till att för fram – se till att ditt hjärta är med. Låt det bli en del av processen i det du vill förändra, skapa eller kommunicera. Och om du har en speciell skatt i ditt hjärta som du bär omkring på inom dig, så är det tid att visa det för omvärlden och människorna runt dig. Energin från ditt hjärta är ändlöst överflödande och kan verkligen skapa mirakel. ♥ // Liselotte

5 vägar till att känna mer lycka

Hej fina människor i världen! Det finns många vägar till att öka nivån av att känna sig mer nöjd, harmonisk, balanserad och lycklig. Vårt naturliga tillstånd Är kärlek, lycka, fridfullhet. Det är inget som du behöver söka efter i den meningen att lyckan ligger utanför dig själv. Den frekvensen kommer innifrån, från din själ och det inre ljus som du består av och har tillgång till. Ju mer du hjälper dig själv att komma ihåg det, och läka och släppa dina mönster- och energier från upplevelser med lägre vibrationsnivåer, känslomässiga sår och så vidare, desto mer faller du naturligt in i det ljusare och lättare tillståndet av lycka! Och när du gör det, se till att lägga märke till det. Att förstärka det. Att bada i det! Transformera din mänskliga hjärna att reagera till det. Att skapa så många nya inre hälsosamma förbindelser/kopplingar som möjligt, så helheten av dig kommer att fortsätta inse att det här flödet av energi är en del av DIG. ♥

Så här är det! 5 vägar till att känna mer LYCKA i livet.

1MEDITERA en gång per dag. Det behöver inte vara länge, men minst 15 minuter. Ditt högre jag och din själ kommer att bli överlycklig bara av att du spenderar tid att reflektera, möter dig själv, och vilar i lugn och tystnad. Från den platsen inom dig kan du höra din egen inre röst mycket tydligare och du kommer att kunna vägleda dig själv och göra bra val i livet. Meditation gör att du mycket lättare får tillgång till det naturliga tillståndet av din själ.

2 – Öva att känna ACCEPTANS i vardagen. Många små saker som uppstår i livet som upprör oss, får oss att reagera, eller stör oss på något sätt, är vanligtvis inte några dramatiska saker som i det långa loppet spelar så stor roll. Acceptera saker som har med andras personliga resa att göra, och inte nödvändigtvis din. Acceptera mer av vad du ändå inte kan förändra i nuet. Acceptera dig själv, med alla dina “imperferktioner”. Accepterande öppnar upp dig till att känna mer kärlek, du lär dig släppa stressen i att ha kontroll, och det får dig känna mer balans.

3 – En gång om dagen – tänk på vad som får dig att känna TACKSAMHET. I livet, så tenderar vi att sträva mycket framåt, eller fastnar i det förflutna, och glömmer vad vi har nu. Skriv ned vad du är tacksam för, eller säg det högt till dig själv så att du hör det. Tacksamhet gör dig medveten om det som är bra i livet och fungerar, vilket startar en positiv spiral som fortsätter. Tacksamhet gör också att du lättare kan känna medkänsla för andra, vilket öppnar ditt hjärta att ta emot mer att vara tacksam för. Du kommer också bli mycket mer medveten om möjligheter runt omkring dig i livet då dina perspektiv skiftar.

4 – Ta reda på vad som får dig att känna GLÄDJE i ditt liv! Alla små saker som får dig att le, skratta, känna harmoni, djupare lycka eller frid inombords. Du är tillåten att ha kul i livet! Har du glömt vad som ger dig glädje? Eller har kanske källan till glädje och tillfredsställelse förändrats i och med att du utvecklats? Tänk på det här och vad du skulle vilja uppleva regelbundet varje dag, vecka, månad och år. Från små saker till större. Glädje skapar mer glädje, som påminner dig om ditt naturliga tillstånd av lycka, ljus och kärlek och kommer hjälpa till att uppleva mer av det.

5SKALA AV! Om saker, människor eller situationer inte känns rätt för dig, så är det troligtvis inte det. Ha tillit till vad du känner och se till att välja från hjärtat vad som är bra för dig. Att konstant välja dränerande saker i livet kommer att ta dig längre bort från att känna lycka. Var sann mot vem du är, och värdera ditt unika jag. Du lever inte för att passa in, i den meningen att du blir någon annan. Du är här för att skina ditt sanna jag i ditt ljus! Att skala av gör att du känner dig lättare inombords, inte så nedtyngd eller orolig. Det gör dig fri! ♥

Ta det inte för allvarligt

Hej kära läsare! Jag mötte denna katt för ett tag sedan, och kom att tänka på katters ofta coola attityd. Så som: “här är jag, och jag kommer bara till dig om jag vill. Jag kan se rakt genom dig. Jag vet om du är en god person eller inte. Jag älskar min frihet att välja, och har förmågan att säga nej. Min nyfikenhet är det som gör mitt liv till ett äventyr, varje dag. Mina sinnen är så bra, att denna värld som jag lever i, gör att jag väljer saker som du inte alltid kanske förstår. Det är okej. Vi är okej, om vi respekterar varandra.

Att låta ditt liv vara ett äventyr och uppskatta friheten att välja mer. Är det inte fantastiskt? Tar vi ibland den spirituella vägen för allvarligt? Jag tror det… I tror att vi försöker för mycket ibland, att uppnå något, utvecklas, tänka rätt, vara rätt, känna bara bra känslor – allt medan vi bygger upp förväntningar på oss själva. När jag utför meditationer, så fokuserar jag på mycket på acceptans, i stället för att lösa “inre problem”. Med acceptans kommer KÄRLEK, och med det kommer läkande och lättnad. Saker utvecklas, kommer till insikt genom ett tillåtande… Och angående glädje. Det hålls ofta tillbaka på grund av livets lite mer allvarligare ämnen, eller att vi gör saker för stora. Tänk om vi vore lite mer tillåtande mot oss själva och andra, och släpper taget lite mer om de mindre sakerna som vi tenderar göra stora? Tar en sak i taget, och njuter mer i stunden – under tiden vi lever här? Jag lovar dig, vi utvecklas, bara för att vi lever, och vi kan välja hur vi upplever vår resa på jorden. Ska vi vara som en cool katt, eller ha ett liv fullt med stängsel? ♥ Ta hand om er, och forstätt lysa! ☺

Kanaliserat för februari månad

Den sista reningen av en lång cykel för den mänskliga upplevelsen händer just nu, samtidigt som tidvattnet ändras för ert framtida nu. Det är ett glädjefullt event egentligen på jorden, där människor kan fira deras framgångar. Det är viktigt att nu se det positiva i varje stund där livet transformeras. Nya energier smälter samman i er tid och rum av ert medvetande. Det är där som de flesta framgångar kan uppstå just nu. När kontakter tas av andra människor, var öppen för samarbeten er emellan, därför du kan komma att se att nya steg som du inte har varit medveten om innan, kan då tas så som du önskar. Människors fria vilja är av högsta vikt för närvarande, där den fria viljan nu mer och mer smälter samman med deras själsliga syfte. Det är många gånger då det inte har varit så. Därför, var medveten om det, och känn medvetenhet ännu mer i vad skillnaden mellan detta är. Allt är väl, och många ljusa önskningar om välgång är skickade till var och en av er. ♥