Må du se…

MÅ DU SE…

Må du HÖRA utan dina öron, SE utan dina ögon och TALA utan din mun.

Detta så att du kan höra ditt eget hjärtas trumma, se det osedda och vara ditt sanna jag. Så du kan prata med naturen, skogsfolket, älvorna, änglarna, jättarna och andra magiska varelser.

Så att du kan se genom slöjorna av varje dimension in i sanningen, glädjen och kärleken till det som är. Så du kan uppleva och värdera din egen helhet och helighet.

Lis Sunoya

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

1 × tre =