FRÅGOR & SVAR OM MEDITATION

 

”Hur ska jag hinna med att meditera?”

Det handlar oftast om prioritering. Det man vill göra brukar man finna tid till. Men innan du vet och känner hur mycket du vill meditera och om du känner att ditt liv är väldigt pressat, kan du välja att börja med en liten kort stund då och då bara. T ex på kvällen eller i helgen. Meditera hellre få korta stunder än inte alls. Då får du också något att se fram emot, så att det inte känns som ett måste för dig. Planera in tiden i almanackan. När du gjort så en tid, kanske du känner att du vill planera in fler eller lite längre meditationsstunder.

”Handlar meditation om personlig utveckling, för jag vet inte om jag vill förändra mig?”

På ett sätt sker en personlig utveckling, men till det bättre, då du använder meditationen på det sätt som Du vill och som passar dig. Det är naturligt att ibland känna en viss rädsla för sådant som är okänt och nytt. Meditation är ett redskap där du kan lära känna dig själv mer om du vill, att bli starkare i både kropp, känsla och sinne. Det handlar egentligen mer om att bli mer autentisk i den du är, inte tvärtom. De förändringar som sker brukar handla om ökad glädje, fler insikter om sig själv och sitt liv som hjälper till ett större inre lugn och mer tillit. Visst kan du bli påmind om lite jobbiga känslor ibland, men det är i så fall sådana som du redan själv bär på inom dig, och som du kommer att må bättre av att de släpps ut, för att kunna få ny positiv kraft i stället.

”Hjälper meditation mot sömnproblem?”

Meditation är utmärkt för det. Det ger dig lugn och hjälp att släppa spänningar, värk, oro eller dagens aktiviteter för att kunna somna. Använd gärna en guidad meditation om du är ovan.

”Hur kan jag komma i stämning för att meditera?”

Om du känner att du behöver eller tycker det är mysigt, kan du hitta en egen liten ceremoni för att hitta din stämning. T ex kan du tända ett ljus, hämta ett glas vatten som du kan ha efteråt, använda en favoritkudde att sitta på eller att lägga bakom ryggen. Vad som känns bra för dig för att ställa in kropp och sinne på att nu ska du meditera.

”Hur lång tid är normalt att meditera åt gången?”

Det finns ingen tid som är ”normal”. Försök att känna vilket behov du har först, vad är den minsta tiden du behöver för att uppnå ett lugn, närvaro, koncentration, lättnad eller vad du är ute efter. Därefter kan du öka tiden lite om du känner att du vill. Det är alltid bättre att meditera en kort stund oftare, än längre stunder mer sällan. Det handlar mer om en regelbundenhet och att du hinner landa i dig själv då och då, än om att du ska prestera något. Se till att meditationen blir något du längtar efter och inte ett måste.

”Hur ska jag inte bli störd av olika ljud under meditation?”

När vi mediterar på olika platser så kan där finnas ljud. Ju mer du lär dig att vara närvarande i enbart dig själv och inte ta in vad som händer i omgivningen, desto lättare blir det för dig att fokusera inåt. Ibland kan det vara skönt att använda hörlurar för att stänga ute andra ljud dock, om du inte har många tillfällen till tystnad i ditt liv.

”Hur vet jag att meditation är bra för just mig?”

Att meditera ska vara enkelt och passa in i just din vardag och i ditt liv. Det finns inga krav för hur du måste meditera för att det ska kännas bra för dig. Du väljer själv. Du kan t ex meditera på jobbet för att samla energi, förbereda dig inför ett möte eller minska stress. Du kan göra det i skogen på din favoritplats, på morgonen när du vaknat eller en kort stund innan du somnar på kvällen. Om du provar att meditera under en period och känner att du får positiva effekter av det, så kommer du finna hur det passar dig bäst och på vilken stund under dagen. Troligtvis har du redan varit i ett lätt meditativt tillstånd utan att du varit medveten om det. T ex under en ledighet, på ett semesterställe, på stranden. Då har du kanske varit skönt avslappnad och kunnat reflektera över dina tankar och känslor och också varit mer i nuet. Detta kan du lära dig mer medvetet och använda i din vardag för att må bättre.

”Vad säger vetenskapen om meditation?”

Ett banbrytande samarbete mellan västerländska forskare och Österlandets munkar har visat att meditation är mycket effektiv. Meditation utvecklar de hjärncentra som ger oss en optimistisk livssyn, stärker immunförsvaret och håller oss friska. Det visar sig ge positiva psykologiska effekter och reducerad stress.

Kontrollerade kliniska prövningar har även utförts på personer med olika sjukdomar och de har visat signifikant bättre resultat och bättre hälsa som resultat av meditation.

Med MR-skanningar av försökspersoner gjorda vid Massachusetts General Hospital i USA har meditation visat sig på bara åtta veckor förändra strukturen i hjärnans grå substans i de områden som har att göra med minne, självuppfattning, empati och stress, så att dessa områden fungerar bättre. Forskarna har visat att meditation har en mätbar effekt på hjärnan, och inte bara handlar om att utövarna av meditationsformen mår bättre, eftersom de lär sig att slappna av under meditationen.

”Ibland är det så skönt att meditera att jag knappt vill sluta, vad ska jag göra?”

Försök att förbli närvarande i meditationen och jordad. Ställ gärna en klocka och bestäm i förväg hur länge du max vill sitta och meditera. Kom ihåg att meditation är ett redskap du kan använda i ditt liv för att må bättre, bli mer kreativ och skapa det du vill. Det är inte ett tillstånd som du ska stanna kvar i för att undvika andra delar av ditt liv. Men det är jättehärligt att du upplever det så positivt, så fortsätt att njuta och må bra i det du gör på ett balanserat sätt.

”Ibland blir jag ledsen när jag mediterar, vad ska jag göra då?”

Om känslor kommer upp som du bär på, är det bästa du kan göra att bara släppa ut dem genom att känna dem. Kanske har du hållit dem inombords för länge. Följ din rytm och acceptera känslorna. När du accepterar och ger känslorna tid att finnas så kommer de så småningom att ebba ut och minska i betydelse. Det är när vi lägger locket på för känslor, eller förnekar dem, som de växer inombords, kan kännas jobbiga, och skapa oro, ångest osv. Låt känslorna ge dig insikter som hjälper dig fatta bra beslut och för dig vidare i livet.

”Jag blir så glad och tillfreds av att meditera, men vardagen gör att jag snabbt blir stressad eller nedstämd igen. Vad kan jag göra åt det?”

Det viktiga är nog regelbundenheten i att du mediterar och fortsätter med det. Då kanske du också kan prova att reflektera över din vardag under tiden du mediterar, för att se om du kan komma till insikt om och vad du behöver förändra i ditt liv för att hitta mer balans och må bra oftare, och inte bara när du mediterar. Så även om du hittar balansen under meditationen behöver du hitta orsaken till varför en åtkommande stress eller nedstämdhet finns. Det du upplever och kommer till insikt om genom meditation, ska kunna appliceras och användas i det vardagliga livet för att göra det bättre. Låt inte meditationen bli en kompensation för alla stunder du mår dåligt, utan använd det i så fall istället för att förändra, så att du kan må bra så ofta du kan. Känslan glädje är inte begränsad, ej heller sorg om vi väljer det. Så träna på att ändra dina tankar och ditt liv så det ger dig mer av det du vill fylla det av.

”Kan jag meditera fel?”

Nej, det kan du inte. Eftersom meditation enbart är ett sätt där du blir mer avslappnad och närvarande i dig själv. Snarare förstärker meditationen dina positiva sidor och styrkor. Även när du lyssnar till en guidad meditationsröst så kan det finnas tillfällen då du kan känna att du inte vill eller orkar ta in och göra allt som sägs, och då är det helt okej. Lyssna till vad som känns rätt för dig i stunden. Men en guidad röst kan kännas skönt och tryggt, bara för att du tycker om att bli vägledd i något och att du själv helt kan slappna av. Det enda som eventuellt skulle kunna bli fel med meditation är om du själv använder det som en flykt från verkligheten som du lever i. Syftet med meditation är ju att du ska bli mer närvarande, stärkt och lära känna dig själv mer mm, för att sedan kunna integrera den energin i din vardag.

”Kan man meditera både inne och ute?”

Du är inte begränsad i var du kan meditera. Inne kan du välja en skön plats som känns bekväm, på en stol, fåtölj eller på sängen. Ute kan du sitta i naturen, i parken eller rent av på bussen eller tåget en stund.

”Kan meditation minska min värk i kroppen?”

Ja. Vid värk har kroppen ofta en konstant stress för att hantera orsaken till värken och spänningarna som uppstår i området där värken är. Meditation minskar stress och för in mer lugn och avslappning. När kroppen blir mer avslappnad, släpper spänningar och så ökar din blodcirkulation och lymfflödet i området så att kroppen kan läka bättre och värken minskas.

”Kan min sjukdom eller mitt fysiska problem bli bättre av att meditera?”

Ja, det kan det, men det är individuellt vilken effekt just du får. Se gärna frågan ovan om hur vetenskapen ser på effekterna av meditation. I och med att meditation hjälper dig att på ett naturligt sätt minska stress så ökar ditt inre lugn, och du lär dig att bättre lyssna till kroppens egna signaler. Du blir mer uppmärksam, och får en förstärkt kontakt med dig själv, vilket också kan leda till positiva livsstilsförändringar som gynnar din hälsa. Det är dock alltid viktigt att du rådfrågar din terapeut eller läkares råd i din enskilda situation om det är något speciellt du undrar över.

”Måste man meditera på ett speciellt sätt, speciell plats, kläder osv?”

Nej, det måste du inte. Meditation handlar mycket om att acceptera och känna kravlöshet. Speciellt viktigt eftersom vi lever i ett så stressat samhälle idag. Så låt meditationen vara just den stunden då du släpper alla krav. Det finns olika metoder och läror inom meditation som du kan använda dig av, men det allra viktigaste är att du är där, att du tar dig tiden och sitter ned med dig själv, antingen i tystnad eller med en guidad meditation. Gör det som känns rätt för dig. Det kan dock kännas skönt och vara en fördel att inte ha för åtsittande kläder för att kunna andas fritt.

”Meditation verkar vara lite mystiskt och konstigt, vilka människor gör det egentligen?”

De människor som vill uppleva mer kvalitet och må bättre i sitt inre och yttre liv kan meditera som ett sätt för att uppnå det. Det kan passa alla som vill. Det finns olika meditationsformer dock, så var och en får hitta den som känns rätt. Kanske har meditation varit mer knutet till österländsk tradition tidigare, men numera är det allmänt utbrett som ett sätt att må bättre i sig själv.

”Min omgivning respekterar inte att jag sitter och mediterar och vill vara ifred, vad kan jag göra?”

Förklara gärna för dem vad meditationsstunden innebär för dig, varför du tycker den är viktig. Den kan vara precis lika viktig som ett motionspass, eller ett kalas för barnen. Du kan även berätta vilka effekter du får som känns bra, som troligtvis även kommer att gynna dina närmaste positivt också. När du mår bra sprider du ju ringar på vattnet. Men du ska inte behöva ”göra bot” efteråt för att du tar denna tid till dig själv. Det handlar om att både du själv och andra respekterar den du är och dina behov. Kanske du även kan prova att bjuda in dem att meditera tillsammans med dig någon gång?

”Ska man sluta tänka när man mediterar?”

Tankarna är viktiga för oss i vårt dagliga liv för att fungera som människor, föra diskussioner med oss själva och för att kunna använda fantasin och komma på idéer. Det som kan vara problemet med våra tankar är att de är för röriga och utan struktur. De tjattrar även ofta om sådant som varit, och om sådant som eventuellt skulle kunna hända, alltså dåtid och framtid. Våra tankar har blivit präglade bl a våra erfarenheter, vilket ibland inte gynnar oss längre i nuet. Så det vi kan göra i meditationen, är att låta tankarna tjäna oss mer och inte styra oss. Vi kan lära oss att tänka mer positivt och låta tankarna bli klarare och ärligare. Av meditation så kommer ditt sinne blir tydligare och mer fokuserat, du kommer att kunna bedöma situationer mer objektivt, och du kommer att känna dig mer kreativ.

”Vad är det bästa med att meditera?”

Det är individuellt vad man tycker. De flesta tycker att de mår bättre i kroppen, sinnet och själen, att deras känsloliv blir mer balanserat och att de ser livet på ett mer positivt sätt. De upplever t ex att meditationen är ett fantastiskt redskap i sin vardag, där de får en bättre relation till sig själv och andra. Många upplever en större lycka i sina liv av meditation.

”Vad är ett mantra? Jag har hört att man kan meditera till det?”

Ett mantra är ett ord som man kan koncentrera sig på under meditationen för att inte tänka på något annat. Ordet ska vara ett positivt ord som påverkar dig positivt. Det kan även vara en kortare mening. Ordet eller meningen upprepar man som en affirmation under meditationen. ”Man” betyder sinne, och ”tra” betyder befria.

”Vad betyder själva ordet meditation?”

På latin heter meditation ”meditare” och betyder – att föras mot mitten, mot centrum.

”Vad innebär det att meditera?”

Meditation innebär att du är i ett djupare avslappnat tillstånd, där du har möjlighet att känna en större inre ro och balans i kropp och sinne. Att meditera ger dig tid till dig själv och att vårda och utveckla den du är. Kroppen, sinnet och dina känslor kommer i större balans och du får mer energi, du lär dig att bli mer närvarande i dig själv och i relation till andra människor. Att meditera innebär att vara i nuet, där du även ökar din koncentrationsförmåga och att kunna fokusera.

”Varifrån kommer läran meditation?”

Meditation har en tusenårig tradition inom den österländska traditionen och i olika religioner. Den är t ex starkt förknippad med buddismen och hur Buddha fann sin tro på livet. Idag har meditation en vidsträckt betydelse för många människor i hela världen och är en värderad lära oavsett religionstillhörighet eller vilken kultur man är ifrån. Exempelvis har mindfullness uppkommit och spridit sig som en enkel meditationsform där du lär dig vara mer i nuet.

”Vilka är fördelarna att meditera i en grupp och att vara själv?”

Fördelarna att meditera själv är att du bestämmer helt var, när och hur du vill meditera. Du väljer det som känns rätt för dig i stunden, och du kan ge dig exakt den tid du behöver. Det blir en guldstund för enbart dig. Fördelen att meditera i grupp är att du får mycket inspiration ifrån de andra deltagarna och kursledaren. Energierna och stämningen känns ofta mycket stark i en grupp och det sker ofta en bra personlig utveckling genom utbyte av erfarenheter.

”Vilken är den bästa meditationsställningen?”

Det finns flera ”traditionella” ställningar, som lotusställningen, men det är inget du behöver göra för att meditera. Det man kan tänka på är att inte lägga benen över varandra eller armarna i kors, det kan hindra energiflödet lite. Du kan sitta på stol, på golvet, i soffan eller ligga ned. Vart du själv finner det bekvämt. Att du är där är viktigast.