Tecken

LYSSNA PÅ TECKEN I DIN VARDAG

ATT LYSSNA PÅ TECKEN I VARDAGEN – att följa livstråden och lära sig lyssna mer subtilt

Talar livet och universum till oss genom tecken? Kanske känner du att det är svårt att få tydliga svar från ditt högre medvetna jag och ditt inre, och den vägledning som ges till dig i livet? Hur många gånger har du sagt: ”jag vill ha tydligare tecken på hur jag ska göra”?

Ett av de vanligaste problemen till att inte kunna lyssna på vägledning genom tecken och den inre rösten, är att man vill att dessa ska vara mycket tydligare. Det kravet blir som ett mentalt hinder, som blockerar känslan inombords, istället för att försöka lita på det man uppmärksammar, och öka känslan av tillit för att lyssna mer och bättre.

Livet skapar oändligt många tillfällen till att lära sig lyssna inåt, att bli mer intonad, och vara öppen för vägledning. Det handlar inte om att placera sin kraft utanför sig själv, och lita på något utanför dig själv. Du har allt inom dig redan, och det skapar därefter toner och effekter utanför dig. Du har som en röd tråd genom ditt liv från ditt själsliga kontrakt, som ständigt hjälper dig att följa ditt unika liv. Vartefter du vandrar på Jorden så uppstår olika frågor, livskriser, svängningar och utvecklingsprocesser – och din själ och ditt eget ljus team som känner din livstråd, hjälper dig ständigt med vägledning för att kunna följa den.

Ibland sker den vägledningen genom tecken av olika slag, ofta i kombination med en känsla som förstärker tecknet/vägledningen. De här tecknen kan komma genom ord från andra, genom något speciellt du dras till att läsa, genom möten, genom bild och musik, genom tecken i naturen, genom en inre känsla etc. Det kan ske genom synkroniciteter, och genom tillfällen du får att känna dig själv och din inre röst starkare. Det kan även ske via tankeimpulser direkt från din själsliga medvetande eller ditt ljusteam.

Så, hur lyssnar du bättre på livets vägledning och dessa tecken? Och vad vill de säga dig?

En del av denna vägledning är direkt hjälp i något, att hjälpa dig i en viss riktning som är positiv för dig eller som ger en viss insikt. En del handlar om att varna för något. En del handlar om att utveckla dig, att förstå dina egna mönster, för att kunna välja en annan väg. Det handlar alltså om att kunna urskilja livets vägledning också, vad den vill säga.

För att lyssna och förstå denna typ av vägledning bättre, och lyssna inåt bättre, så behöver din känslighet och förmåga att uppfatta subtila signaler, accepteras som viktiga. Många gånger har vi fått lära oss i livet att vifta bort dessa subtila signaler, som oviktiga, drömmande, eller för otydliga för att kunna betyda något. Det sättet att tänka är det tredimensionella synsättet, där allt måste uppenbara sig mer fysiskt och praktiskt, och där sammanträffanden enbart är en slump.

När vi integrerar och förstärker mer finstämda frekvenser inom oss och i våra energifält, så kommer vi att lägga märke till förändringar lättare inom energifälten och i vår kropp. När vi vänder oss inåt i till exempel meditation och kontemplation, öppnar vi också dörren för att kunna lyssna bättre.

Allt som hjälper oss att minska analyseringen och att försöka ”tänka ut saker”, är bra saker att öva på. Till exempel mer mindfullness, mer närvaro i allt du gör, att sluta fly från jobbiga saker, att bejaka känslor, att uttrycka sig från hjärtat, att se bortom vad du ser med dina fysiska ögon, att se i större perspektiv, att lyssna mer med ditt inre än med dina fysiska öron, med mera…

Du anar inte hur fantastisk inre värld du faktiskt har! Och hur mycket du redan vet. Hur mycket din själ redan vet och försöker hjälpa dig med. Du är ett med livet! Bejaka det flödet.

Liselotte & The Light Team – For The New Golden Era

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

4 × två =