DET STORA MYSTERIET I OSS ALLA…

DET STORA MYSTERIET I OSS ALLA….

Vi människor leds av ett inre ljus. En källa av liv, som vill uttrycka sig på många olika sätt, och uppleva många olika saker, för att förstå själva skapelsen och det expansiva medvetandet vi alla är en del av.

I vår vardag så kan det uttrycka sig på olika sätt, och det är lätt att tappa tråden ibland, den som leder oss framåt, om man inte byggt eller håller kvar sin inre kontakt med hjärta och själ. Det är lätt att känna sig orolig för det okända, och känna sig förvirrad då man inte känner eller litar på sin egen inre kontakt på ett djupare plan.

Vi människor är ganska komplexa, men också väldigt unika, beroende på hur man ser det. Vi har miljoner av energitrådar som löper genom oss från olika tid och rum, upplevelser, tankar, känslor och erfarenheter.

Utifrån sett kan vi inte förstå vad som pågår inuti en annan människas hjärta och själ. Varje individ bär med sig ett helt spektrum av trådar, som bär personen framåt, eller stoppar upp flödet ibland. De här drömmarna, rädslorna, orostankarna eller framåtandan, är som dolda skatter som vi kan utforska och förstå.

Vårt underliggande mysterium i varje individ öppnas sedan och slår ut som en blomma då den möts av empati, öppenhet och respekt, både från sig själv och andra.

Döm inte det du inte vet om någon annan. Lyssna. Tro inte baserat på fördomar eller okunskap. Fråga. Kritisera inte det du själv egentligen behöver förstå. Vänd på det.

Omfamna livet och ditt eget inre mysterium. Det är ett helt fantastiskt mysterium som vill leva här och nu.

Liselotte & Ljusteamet

HUR KOMMER DU ÖVER KÄNSLOR AV SVEK?

Att komma över svek kan vara en utmanande process, som många varit med om. En del bär med sig bitterhet och såren från gamla svek hela livet. Men det behöver inte vara så, det går att komma över!

✨️Här kommer några tips som kanske kan hjälpa dig en bit på vägen:

✨️Ge dig själv tillåtelse att känna: Det är viktigt att tillåta dig själv att känna och bearbeta det du känner. Ofta kan vi känna ilska, sorg, förvirring och besvikelse när vi blir svikna. Det är helt normalt att reagera så. Det är viktigt att inte förnekar eller undertrycka de känslor du har. Ge dig själv tid och utrymme att uppleva och uttrycka dessa känslor på ett hälsosamt sätt, antingen genom att prata med nära vänner, skriva av dig, eller ta hjälp av någon.

✨️Praktisera självkärlek och medkänsla till dig själv: Kom ihåg att det svek du upplevde inte definierar ditt värde som person. Ge dig själv kärlek och medkänsla genom att behandla dig själv på samma sätt som du skulle behandla en vän i en liknande situation. Fokusera på att stärka din självkänsla och ditt självförtroende.

✨️Underlätta läkning: Ta hand om din fysiska, känslomässiga och mentala hälsa. Känn hur värdefull du är! Meditera, djupandas, träna, gör mentala övningar, och andra avkopplande aktiviteter som kan bidra till att lugna dina känslor och hjälpa dig att hantera det trauma eller den stressande situation som du har upplevt. Sätt upp rutiner som gynnar ditt inre mående och inre balans. Rutiner skapar mer lugn och trygghet.

✨️Positiva upplevelser hjälper: Fokusera på att fylla ditt liv med positiva upplevelser och umgänge med människor som stöttar och verkligen uppskattar dig. Hitta nya aktiviteter, intressen eller platser som ger dig glädje. Att omge dig med positivitet kan hjälpa dig att gradvis lämna det negativa bakom dig.

✨️Framåtsträvande sätt att tänka: Ja, bekräfta dina känslor och bearbeta dem. Men fastna inte. Fokusera på din personliga tillväxt och dina framtida mål. Använd detta som en möjlighet att lära dig om dig själv och dina relationer. Ibland kan svåra erfarenheter leda till att vi utvecklar större självkännedom och styrka. Ge dig själv tillåtelse att gå vidare och skapa nya positiva upplevelser. Livet fortsätter alltid, och flödar åt det håll du styr det.

✨️Kom ihåg att alla hanterar svek på olika sätt och i olika takt. Det är viktigt att vara snäll mot dig själv under denna process och söka stöd från de som bryr sig om dig.

Liselotte

VISION QUEST

Jag kliver in i en egen Vision Quest under helgen. Det kommer inte gå att nå mig under den tiden. Det är en tid som till stor del ägnas i naturen för att enbart gå inåt och att respektera sitt eget utrymme. 🙏

Vision Quest’s har utförts på olika sätt av många olika urinnevånare världen över, som en helig rit och cermoni. Syftet kan bland annat vara:

✨️ Motta visioner och helig kunskap

✨️Arbeta med spirituella vägledare

✨️ Uppnå inre styrka och mod

✨ ️Få klarhet i olika livsfrågor

✨️ Se riktning i mål och syften

Under en orginalversion av en Vision Quest ingick det ofta att avstå från mat och vatten. Men jag kommer både dricka vatten, örtteer och äta små lätta måltider. I vissa traditioner används även halluciena växter. Det har jag aldrig gjort, och kommer aldrig att göra. Via eget inre arbete behövs aldrig annan stimulans. Utvecklingen sker i den takt du alltid är redo för, och själv tar ansvar för.

Med livstålamod och närvaro uppskattas nuet. Genom att vända sig inåt finner man gåvan och förståelsen i både eventuella blockeringar, hur de kan lösas upp, och i de frågor och svar som växer fram inombords med hjälp av andevärlden, moder Jord, djur, och de kosmiska spirituella vägledarna.

Jag berättar mer nästa vecka. Önskar er en fin helg!

Lis Sunoya

SKAPA UTRYMME I DITT LIV

HÄR KOMMER ETT KANALISERAT BUDSKAP TILL MINA LÄSARE, DEN 2 JUNI 2023.

Vi vill skapa utrymme i ditt liv, för att hämta hem din röst och nuets gåva. Vi vill ge dig utrymme för att omfamna dig själv och ge dig själv förståelse och förlåtelse. Inom rummet i hjärtat där ditt själsfrö vilar, gror och blommar, kommer rytmen att visa dig vägen framåt. Rytmen av hjärtats slag är som naturens rytm. Det pulserar för att påminna dig om allt liv du har inom dig, om det naturliga flödet och att våga följa det.

Murar bryts ned och sprängs bort av livskraften då den är tillräckligt penetrerande i ditt fysiska liv. Kvar står du naken och mottaglig. Något darrande kanske, men så mycket ärligare mot dig själv och livet du fått. När du rivit muren är porten öppen.

Lita på magin runt dig och i dig. Det finns inget mer magiskt än livsenergin. När din stjärnkraft får lysa bortom alla barriärer, så tappar rädslan sitt grepp och du kan se klart. Du är då naturligt stark istället och behöver inte vara rädd. Du kan lita på din vision.

Det som kommer din väg kommer att stärka dig, inte stjälpa dig, därför att du har klarheten, och lever genom styrkan som du styr i de riktningar som bär dig. Du har gåvan att existera i denna styrka. Öppna upp för din inre röst och det stora utrymmet där livet naturligt kliver fram och expanderar. Det är dags.

Lis Sunoya, Council of Light & The Earth Wisdom Keepers – For The New Golden Era

ETT MULTIDIMESIONELLT LIV UTAN ATT KÄNNA SIG SPLITTRAD

ETT KANALERAT SVAR…

Idag frågade jag mina andliga ljusguider – hur kan vi leva ett multidimensionellt liv utan att känna oss utspridda med alla olika verklighetsalternativ vi kan känna, vara i kontakt med eller uppleva?

Guider svarade mig detta: Vi vill att du ska VETA om den “multidimensionella verkligheten”, inte ändra din nuvarande valda själsupplevelse. Vi är här för att stötta dig på den resan. Dit du riktar din medvetenhet (denna del av ditt medvetande i detta upplevda liv), skapar du EN sorts manifesterad “verklighet”. Du kan vara i kontakt med flera dimensioner och alternativ av verkligheten, men DEN HÄR delen av dig och ditt medvetande här och nu, har en själslig överenskommelse med hela dig och vad du är, att uppleva denna väg, denna typ av verklighet på Jorden. Men i det här fallet är det en realitet i en övergång… där du lär dig om kraften i skapelsen och energin.

I en högre frekvens-dimension lever du också med riktad medvetenhet och skapar verklighet i det valda livet, även om du “reser” emellan olika verkligheter och dimensioner för olika syften ibland, för att hjälpa, samla kunskap och utveckla. Vi lever med ett medvetande om att vara ETT, men fortfarande med vald medvetenhet inom den livsform vi lever.

Men ingenting är statiskt för dig nu, allt är energi. Du kan samskapa och skapa olika resultat och riktningar inom denna utvalda själsväg på jorden. Vi kan jämföra det med att få en fysisk kropp. Du kan använda upplevelsen av din perfekta kropp på flera sätt, både på ett konstruktivt sätt när du lär dig saker under hela livet, eller så kan du fastna i själens inlärning av att uppleva en kropp, och kanske behandlar den som något utanför dig själv. Detsamma gäller andra typer av upplevelser inom ett valt liv. Det kan ta olika riktningar, beroende på. Det är ditt val vad du gör med ditt givna liv. Det finns inget dömande av någonting, det bara är så.

Hur man inte behöver känna sig splittrad? Genom att vara medveten om dig själv, att vara förankrad i din kropp och genom att leva med avsikt.

Liselotte & Ljusteamet

LYSSNA PÅ TECKEN I DIN VARDAG

ATT LYSSNA PÅ TECKEN I VARDAGEN – att följa livstråden och lära sig lyssna mer subtilt

Talar livet och universum till oss genom tecken? Kanske känner du att det är svårt att få tydliga svar från ditt högre medvetna jag och ditt inre, och den vägledning som ges till dig i livet? Hur många gånger har du sagt: ”jag vill ha tydligare tecken på hur jag ska göra”?

Ett av de vanligaste problemen till att inte kunna lyssna på vägledning genom tecken och den inre rösten, är att man vill att dessa ska vara mycket tydligare. Det kravet blir som ett mentalt hinder, som blockerar känslan inombords, istället för att försöka lita på det man uppmärksammar, och öka känslan av tillit för att lyssna mer och bättre.

Livet skapar oändligt många tillfällen till att lära sig lyssna inåt, att bli mer intonad, och vara öppen för vägledning. Det handlar inte om att placera sin kraft utanför sig själv, och lita på något utanför dig själv. Du har allt inom dig redan, och det skapar därefter toner och effekter utanför dig. Du har som en röd tråd genom ditt liv från ditt själsliga kontrakt, som ständigt hjälper dig att följa ditt unika liv. Vartefter du vandrar på Jorden så uppstår olika frågor, livskriser, svängningar och utvecklingsprocesser – och din själ och ditt eget ljus team som känner din livstråd, hjälper dig ständigt med vägledning för att kunna följa den.

Ibland sker den vägledningen genom tecken av olika slag, ofta i kombination med en känsla som förstärker tecknet/vägledningen. De här tecknen kan komma genom ord från andra, genom något speciellt du dras till att läsa, genom möten, genom bild och musik, genom tecken i naturen, genom en inre känsla etc. Det kan ske genom synkroniciteter, och genom tillfällen du får att känna dig själv och din inre röst starkare. Det kan även ske via tankeimpulser direkt från din själsliga medvetande eller ditt ljusteam.

Så, hur lyssnar du bättre på livets vägledning och dessa tecken? Och vad vill de säga dig?

En del av denna vägledning är direkt hjälp i något, att hjälpa dig i en viss riktning som är positiv för dig eller som ger en viss insikt. En del handlar om att varna för något. En del handlar om att utveckla dig, att förstå dina egna mönster, för att kunna välja en annan väg. Det handlar alltså om att kunna urskilja livets vägledning också, vad den vill säga.

För att lyssna och förstå denna typ av vägledning bättre, och lyssna inåt bättre, så behöver din känslighet och förmåga att uppfatta subtila signaler, accepteras som viktiga. Många gånger har vi fått lära oss i livet att vifta bort dessa subtila signaler, som oviktiga, drömmande, eller för otydliga för att kunna betyda något. Det sättet att tänka är det tredimensionella synsättet, där allt måste uppenbara sig mer fysiskt och praktiskt, och där sammanträffanden enbart är en slump.

När vi integrerar och förstärker mer finstämda frekvenser inom oss och i våra energifält, så kommer vi att lägga märke till förändringar lättare inom energifälten och i vår kropp. När vi vänder oss inåt i till exempel meditation och kontemplation, öppnar vi också dörren för att kunna lyssna bättre.

Allt som hjälper oss att minska analyseringen och att försöka ”tänka ut saker”, är bra saker att öva på. Till exempel mer mindfullness, mer närvaro i allt du gör, att sluta fly från jobbiga saker, att bejaka känslor, att uttrycka sig från hjärtat, att se bortom vad du ser med dina fysiska ögon, att se i större perspektiv, att lyssna mer med ditt inre än med dina fysiska öron, med mera…

Du anar inte hur fantastisk inre värld du faktiskt har! Och hur mycket du redan vet. Hur mycket din själ redan vet och försöker hjälpa dig med. Du är ett med livet! Bejaka det flödet.

Liselotte & The Light Team – For The New Golden Era

HÅLL LYKTAN STADIGT I DIN HAND

Håll lyktan stadigt i din hand och håll upp den modigt så du ser. Lyktan som visar den ömsinta vägen, kärlekens väg, kreativitetens väg, och den inre tillväxtens väg. För världen är tillräckligt orolig ändå. I dagar då vågorna känns stora, kanske du håller andan, slänger ut en boj i det stora blå, och håller dig kvar i kanten av en räddning. I dagar då vattnet är stilla, kanske du tillåter dig att flyta, att växa i din tillit att livet bär dig, helt utan ansträngning.

En dag, i ett nu, uppstår plötsligt land i sikte. Det ljus som då lett dig tryggt framåt, har fått livskraften att slappna av och viljan att slå rot i något nytt, att gro. Den omfamnande kraft som inte släpper taget om allt du är, har då blivit integrerad med din inre själsliga karta. Den du utformat innan du kom hit. Jorden du står på blir begriplig och förståelig, men genom en sträng av äventyr. För det är i äventyret som det största och vackraste får blomma. Då du befriar dig själv och inte längre behöver segla på okänt vatten. Det sker då du släppt ned ankaret inom dig till botten av din historia och låter en förankring skjuta upp med ny kraft.

Att komma hem är inget annat än att känna helheten inom dig. Ej i känslan av livssplittringen, ej i strävandet, utan i det totala av din stjärnblomma i förening med din person. I helheten av dig, känner du dig som den du ÄR, genom alla dimensioner, oavsett var du befinner dig just nu.

KOM HEM. Dela sedan ditt hem med varsam medvetenhet, i takt med jordens tillväxt. Din inre blomma känner sig generös i sitt ursprung, men behöver fortfarande ömhet i en värld av sinnen och strukturer som ej är redo att ta emot alla hemmavarande människor. KOM HEM ÄNDÅ. Och lev i skönhet där du är, i den du är. Livet och världen kommer att följa efter.

Lis Sunoya & Ljusteamet

CEREMONIER OCH INTENTIONER

Varför kan det vara fördelaktigt att skapa heliga stunder och engagera sig i positiva och intentionsfulla ceremonier?

Nervsystemet talar alltid till oss på olika sätt. Positiva ritualer förändrar våra nervbanor i hjärnan, och ger bra förändringar i våra liv. Det gör också att vi förstår livet och naturen bättre, eftersom vi blir mer medvetna och observanta.

I ceremonier skapar du en användbar stark energi genom att föra det förflutna och framtiden in i närvaron av nuet, för att läka det gamla och öppna upp för det nya. Att skapa detta utrymme och denna intention inom oss är viktigt när vi upplever stress, trauma eller känslomässig tyngd.

Livet i sig kan också ses som en ceremoni. Som en helig medvetenhet som är full av potential, som vägleder oss och hjälper oss att komma in i en tydlig intention med våra steg.

Vi behöver alla återfå det inhemska sinnet och hjärtat, att veta hur vi ska hedra livet och leva på denna jord nu. Ceremoni och intention är ett sätt att föra oss tillbaka från distraktioner, och istället till nuets kraft. Det skapar kontakt med oss själva. Det ger utrymme att bli våra egna mästare och mästarinnor.

Lis Sunoya

MEDITATIONSSTART 26 JANUARI 2023

Nu är det dags för en ny omgång med själsliga & intuitiva meditationer tillsammans med mig. Vill du vara med att skapa eller underhålla din inre balans, få påfyllnad av energi, och mer glädje? 

Vi kommer att träffas 8 gånger online via Zoom.  Även om kvällarna har särskilda teman, kommer jag som vanligt även väva in min intuitiva guidade del i meditationerna.

Här är upplägget för våra 8 meditationer tillsammans:

  1. Introduktion, medveten närvaro, inre fokus, avslappning, stress release. 
  2. Positivt fokus för det nya året 2023, påfyllnad av energi, och inre styrka.
  3. Kontakt högre jaget, högre perspektiv på livet, påfyllnad av nya ljusfrekvenser.
  4. Chakran, auran, rening och daglig energivård.
  5. Närvaro, fokus, avslappning, själens livsresa genom tid och rum.
  6. Inre barnet mediation.
  7. Balans av fysisk kropp, koppla ihop kropp och i själ i samarbete.
  8. En resa i universum…

Startdatum: Torsdag 26 januari, kl 20.00. Ca 1 timma-1 timma 15 min.

Plats: Hemifrån via din dator, platta eller mobil.

Antal träffar: 8 gånger, på torsdagar.

Kostnad: 750 kr.

Betalning tillhanda innan kursstart via: Swish: 123 070 13 91 eller Bankgiro: 669-1851

Inga förkunskaper behövs. Meditationskvällarna ger Dig möjlighet att njuta av mer inre lugn, att utvecklas, helas, uppleva mer balans, och att finna nya perspektiv om dig själv och ditt liv.

Förberedelse: Ladda ned appen ZOOM till din dator, platta eller mobil – om du inte har den innan. Betala kursavgiften och sänd ett email med din anmälan till mig! Jag behöver din email-adress för att kunna skicka dig en Zoom-länk till meditationerna. 

Anmälan till: liselotte@sunoya.com

 ♥ Referenser från en tidigare deltagare:

När jag började att meditera hos Liselotte hade jag aldrig mediterat förut men eftersom jag under en längre tid inte mått särskilt bra och kände mig stressad så insåg jag att jag behövde göra något som gjorde att jag kunde slappna av och få fokus på det som är viktigt i mitt liv. De första gångerna när vi mediterade tyckte jag att det var svårt att komma ner i varv men för varje gång som gick så kändes det mer och mer behagligt och till slut längtade jag till våra meditationer då jag fick koncentrera mig på mig själv och känna det lugn som meditationen förde med sig. Ibland fick jag väldigt mycket energi efteråt och ibland kände jag mig fokuserad och redo att ta mig an de arbetsuppgifterna eller beslut som behövde göras. Meditationen har fått mig mer harmonisk, lugnare,och medveten om mig själv. Liselotte har också genom meditationen lärt mig hur jag kan öka min koncentration och behålla den när det behövs och det är jag väldigt tacksam över.  Stort tack för allt! – Camilla Axelsson

“Innan jag gick kurs för Liz hade jag inte mediterat tidigare och var tveksam över om jag skulle klara det. Vi pratade lite om hur en meditation kan gå till innan vi började. Med hjälp av Liz lugna och varma röst var det alls inte så svårt som jag trodde. Det blev en otroligt stark upplevelse för mig och jag känner mig helt klart en erfarenhet rikare. Stort tack till dig Liz för en minnesvärd och innehållsrik kurs.”  – Catharina Deann

Varmt välkommen! ♥

Anmälan till: liselotte@sunoya.com

Liz Sunoya – Liselotte Johansson

MÅ DU SE…

Må du HÖRA utan dina öron, SE utan dina ögon och TALA utan din mun.

Detta så att du kan höra ditt eget hjärtas trumma, se det osedda och vara ditt sanna jag. Så du kan prata med naturen, skogsfolket, älvorna, änglarna, jättarna och andra magiska varelser.

Så att du kan se genom slöjorna av varje dimension in i sanningen, glädjen och kärleken till det som är. Så du kan uppleva och värdera din egen helhet och helighet.

Lis Sunoya

VI ÄR INTE SMÅ OCH SJÄLSLÖSA

Vi är INTE små och själslösa – din inre natur.

Framtidens läkning av våra kroppar sker via ljus, ljud och frekvens. För att nå dit behöver vi återskapa förhållandet med naturen, varför den finns, och vår del i den. Människans förhållande till sig själv och kroppen har många gånger tillbakautvecklats till att vara en försvagad länk, som endast hörs vid de mest akuta problem.
De subtila signaler som kroppen ständigt ger och vägleder oss med, talar till oss till exempel angående hur de energier vi omger oss av får oss att må. Hur det insläppet i vår existens skapar balans eller inte. Kroppen reagerar även på hur vi själva tänker och känner, då det också är skapad energi.

Vi har alla svar inom oss hur vi kan korrigera och återskapa balansen. Vi behöver förstå sambandet mellan hur våra kroppar reagerar, lagrar, läker och utvecklas – och den naturliga kapacitet som behöver lyftas fram för att så ska ske. Varje cell i vår kropp är en naturlig skapelse. Det ljus och de frekvenser som flödar och vibrerar där, ger kroppen liv, och är även nyckeln till underhåll och läkning.

Även om jag arbetat i många år med holistisk hälsa, och många andra med mig, så har vi alla en utveckling att göra här. Som handlar mycket mer om energimedicin, kvantfysik, alkemi, flöde och frekvenser, mer än något annat.

Vi är mästare. Naturliga helare. Makalösa varelser. Som just under födelsen på jorden glömde hur storartade vi är på att just skapa och läka livsenergi. Och hälsa handlar om just LIV. Att leva, andas, och existera fullt ut, tillsammans med vår själsliga kraft. Att känna och förstå att vi är en del av allt. Att vi INTE är små själslösa lortar utan egen kraft och vilja, som råkat dimpa ned på jorden utan någon plan eller inre verktygslåda. Nej, vi har allt.

Och vad finns i detta “allt” vi är en del av? Ja, ALLT, helt enkelt. Allt vi behöver.

Lis Sunoya

KANALISERING 26 SEPTEMBER 2022

En spegelhall av lyckosamma oändligheter…

Se morgondagen som dagens ljus och framgång. Ibland rör sig mänskligheten bort från sin egen utveckling genom att ej vara närvarande i den dagliga transformation som naturligt liv alltid önskar existera som. Er energi och dess förändring är lika naturlig som jordens. Se och känn det inom er. Fly inte in i olika stadier som tar er bort från den närvaro som krävs för en stadig transformation av era liv, oavsett vilket plan den ligger på just nu. Steget mot total frigörelse av jorden, samt betydelsen av olika delar och geografiska platser på jorden, och dess expansionskapacitet just nu, är enorm. Genom det skiftar även människans uppfattning av sin egen betydelse i skapelsen av universum. Tänk på hur celler börjar att dela sig för att skapa liv…

Ni människor som har vandrat många liv på jorden och på andra platser i vårt gemensamma multiuniversum, vet inom er att inget som innehar liv, någonsin slutar existera. Att allt cirkulerar, formas om, skapas, flödar, delar sig, och expanderar. Det är bara genom ett ihållande av fokus i medvetandet som människan tror att beständigheten finns. Varför tvivla på att världen inte kan ändra sig? Varför rikta ett beständigt fokus på stagnation? Att er uppfattning av katastrof och/eller kvarhållet trauma, är så djupt nedärvt är en av faktorerna till varför fastnandet av oändliga cykler av sorg, krig, motsättningar, argumentationer och ångestfyllnad sker. Alla som ser att världen inte bara består av katastrofen – utan till exempel att även lycka existerar – har i det seendet givits ett val. För att ni ser. Ni kan välja att fortsätta gro och ge liv till katastrofer, sorg, hopplöshet och trauma, och skapa den verkligheten. Eller så kan ni välja att odla mer av lyckoroten det inre består av.

Inget behöver vara beständigt, mer än det ni själva avgör att ni vill ha stabilitet och beständighet genom ert liv. Så välj medvetet inom er. Med kärleken i era hjärtan. Inte med hatet, inte med rädslan och inte med katastrofen som vägvisare. Möjlig katastrof är urtidsläror, som senare utnyttjats, och där mänskligheten har då satts i trans. I trans till att försäkra sig, att förutsätta fara, att behöva jaga, att använda ersättningsfaktorer, och att distrahera sig bort från livet självt. Ser du det? Och vad händer med ditt själsljus i den mänskliga tron på svaghet av din inre kraft?

Hur överkommer ni dagens tydliga gräns där nu transen av fara och distraktioner ska ersättas med tillit, mod och överflöd på jorden? Hur undviker ni att skapa en ny cykel, personligen eller kollektivt, där livskvaliteten är baserad på alla yttre omständigheter? Hur integreras den nya tidens mästarenergi inom er där ni till fullo väljer högre frekvenser i era dagliga liv? Se på era personliga liv och ställ den frågan. Distraktionerna är många som kan skapa en fallgrop. Så fråga er om och om igen. Ge ej upp om livet. Om din personliga dröm. Om kärleken. Om att få existera genom din inre glöd. Ge ej upp om det vackraste ni är del av- skapelsen självt. Det är det renaste ljus som ni kan uppleva. Likt en spegelhall av lyckosamma oändligheter. Sedd av ert inre. Upplevd av dig som människa – just nu.

Liselotte, Council of Seven & The Earth Wisdom Keepers – For The New Golden Era

KANALISERING 29 JULI 2022

Integrera ert högre medvetande i den fysiska kroppen.

“Kära vänner. Vi skulle vilja börja tala om er fysiska kropp. Den ”sköld” och livsbägare som ni bär, som skyddar er energi i en fysisk existens. Ja, vi vill gärna hjälpa er att se på kroppen som ett slags skydd nu – inte som en belastning. En kropp som bär er, som för er framåt, som pulserar, som cirkulerar. Vi ser att många inte har kontakt med sin fysiska kropp och vill förändra er bortom den till en högre verklighet utan kropp. Vi är här för att säga att förändringen i världen som ni går igenom går GENOM era kroppar, ej utanför eller utan den. Under lång tid har människan haft en avbruten relation med sin fysiska kropp. Med klagan eller oro över vad den inte klarar av, hur den är formad eller hur den fungerar. Nu, med medvetenhet om kristalldrivna celler och dess utveckling, så glöms det ibland bort att ni fortfarande inte alltid har en fin relation till er fysiska kropp. Då blir det svårare och mer smärtsamt att transformeras, och fler fysiska åkommor, trötthet och smärtor uppstår i en övergång till den kristallenergi som cellerna vill anta.

Ha ej bråttom. Ta er den kärleksfulla tid som behövs för att lyssna in kroppen tillsammans med er själsliga energi. Era uppdrag på jorden kommer att manifesteras i samklang med hur väl ni är INTEGRERADE i er verklighet. Fly inte, låt det inte gå för fort, omfamna er fysik. Både jordens yta, dess inre, dess kraftfält och era fysiska kroppar med dess kraftfält. Allt sker i samröre och samförstånd med det högre medvetandet som både jorden har och ert egna. Vi menar att många fortfarande behöver lyssna mer på kroppen, på hjärtat och det högre medvetandets röst och på de signaler som sänds GENOM kroppen. Till slut kommer era kroppar att vara mer upplysta, och då menar vi både i sin intelligens, funktion och utseende. Men vägen dit går genom att lyssna in, att sammanfoga kropp och själslig energi, och att lyfta genom att föryngra sig själv i den fysiska versionen av er genom medvetenhet. Just för det här syftet, har det väldigt lite att göra med träning och mat, även om det ger andra positiva effekter, healing och styrka. Det har att göra med att ert medvetande ska bli integrerade i er fysiska kropp. När ert DNA förändras, kommer generationer att förändras på jorden och de nya själar som ska leva i den nya världen kan då födas in i dessa nya kroppar. Det sker steg för steg. Både från det jordiska perspektivet och från det själsliga.

Hur kan ni göra frågar ni kanske då? Tona gärna in dagligen i och till er fysiska kropp. Vår kanal (Liselotte) har under några år mottagit nya frekvenser som hjälper processen att förena och stärka kontakten med den fysiska kroppen samt att förändra den. De frekvenserna ser ljusblå och ljusgröna ut för er, men ibland även ljusrosa. Den vita energin är alltid närvarande. Öppna upp för de frekvenserna och motta dem in i cellerna. Lyssna även till vad som belastar er fysiska kropp, eller vad den vill signalera till er. Era högre medvetanden kan höras både med ord, med känslor och märkas i era fysiska kroppar. Ni kan inte förneka den här existensen eller hoppa över det här steget för att få ett lättare liv. Jorden tackar er för att ni lyssnar. Hon skänker er kärlek varje dag. Ta tillvara på den omtanken genom att ta tillvara på er ”jord”, på er fysiska existens, i allt ni lever. Och vi håller inte upp pekpinnar. Det gör bara människan ibland. Vi kommer med fred till era liv och önskar att kroppen får uppleva den högsta formen av frid. Och hur den friden uppnås är olika. Då alla era spänningar släpper, då era högre medvetanden och dess energi integreras, och då livet flödar genom era celler, så förändras allt… Ta även hand om era fysiska hjärtan. De är porten till välsignelser bortom det ni är vana vid. Inom er existerar allt.”

Liselotte, Council of Seven & The Earth Wisdom Keepers – For The New Golden Era

HEALING AV MÄNNISKANS SKULD

Healing av människans skuld, släppande av karma och den stora pånyttfödelsen.

Uppstår denna healing via insikter och genom en försoning inom oss? Av egna inre delar som börjar kommunicera med varandra?

En stor healingprocess som många människor går igenom och renar i det här livet är skuldkänslor. Exempelvis känslan av att inte räcka till och duga som man är, en existentiell skuld i livet, att inte tro sig ha rätt till att välja eller sätta gränser, eller till exempel tron på att livet straffar oss genom våra handlingar på grund av någon form av förprogrammerad skuldkänsla vi bär på. Har begreppet karma till och med uppstått och kvarhållits på jorden endast på grund av vårt kollektiva skuldmedvetande här? Och hur mycket har samhället i stort bidragit till detta?

Om vi ser på den karma som tillhör en tredimensionell värld, och som avslutar många cykler hos människor på jorden just nu, så är det just känslan och energin skuld i olika former från alla de liv vi har, som pyser ut likt ånga genom våra porer. Andas inte in den ångan, utan frigör den. Om vi fortsätter att bekräfta vårs livsskulder, så återupprepas även karmacykler. De är som ett superklister, som endast kan amputeras bort med hjälp av en högre medvetenhet och nya livsval.

Ibland driver skuldkänslor människor ett helt liv, som med en sträv röst styr vår inre kommunikation med alla våra delar. Den fysiska, mentala, känslomässiga och själsliga delen. Skulden jagar på eller håller tillbaka, och kan ge ett outtröttligt dömande inom oss, eller hindra oss i olika valsituationer. Har vi rätt till livet självt? Har vi rätt att sluta kräva så mycket av oss?

Friheten som kommer av helade skuldkänslor är fantastisk. Den innebär inte oansvarighet, utan en fördjupning av den nära djupa relationen till oss själva och vårt inre. Som en inre expansion av glädje där tillåtelse till vår egen inre röst får finnas. Vi försonar oss med oss själva. Omfamnar oss. Lyfter oss, över det som pålagt oss av den färdiga strukturen som andra skapat åt oss, via människorna vi haft i våra liv eller från samhället som helhet.

Börja kommunicera med din inre prestation, dina krav på dig själv och din skuldkänsla. Vad drivs de av? När uppstod dom? Kan du tillåta dig att släppa taget? Kan du göra det nu? Kan du känna att det faktiskt är okej att lita på dig själv och dina egna val utifrån din inre försoning? Att du inte behöver bära skuld för andras val i deras liv? Varken de runt omkring dig, eller från generationer tillbaka.

Kan du känna att du kan födas på nytt inom dig själv, som en fri människa?

Lis Sunoya & Ljusteamet

HJÄRTAT ÄR PORTALEN GENOM DIMMAN

Centrumet av djupa känslor, läkning, harmoni, själsförbindelse och ljus – expanderar sin visdomskälla. Det uppvaknade hjärtat är här för att säkerställa, för att lyfta slöjan och för att höja vibrationen. Det är den typen av kärlek till livet självt som härstammar från de djupaste rötterna, från förfäderna som vet allt om mänsklighetens historia, och från de välvilliga utvecklade galaktiska familjerna som känner igen och förstår vad vi går igenom på jorden just nu. De är här för att hjälpa oss att se den högre tidslinjen. De säger att människor är så vana vid att upprepa mönster, och att detta stänger av förmågan att växa, utvecklas och känna sin egen styrka. De ber oss att se igenom samhällets upprepade mönster.

Människans empati för den heligaste gåvan av alla, stiger genom dimman nu. Det är som en björnmamma som ekar sitt vrål genom det pulserande hjärtats land, redo att expandera. Vissa kanske blir rädda av denna energi, vissa kommer att se saker tydligare av det, och vissa kommer att sluta upp i vrålet. För att skydda det som har sprungit ur hjärtat hos människor, har barnen som är de mer utvecklade själarna, kommit samman på jorden som nyfödda stjärntrupper från ett högre rike för att sprida sitt ljus nu. Kom ihåg hur nytt liv börjar, säger hjärtat. Kom ihåg renheten och vad livet handlar om. Skapande av liv är den mest naturliga formen av uttryck från vår källa. Själen skriker när vingarna på en ren, redan perfekt livsform, får sina vingar förändrade.

Allt är dock okej, i nuet och i evighetens perspektiv. Allt kommer att passera likt en fruktansvärd orkan, och dammet kommer att lägga sig. Så småningom smälter olika tidslinjer samman mer och skapar en ny stabil ”huvud-tidslinje” för framtiden. Ingen som är ämnad att stanna kvar på jorden kommer att bli kvar i det gamla. Den kollektiva energin höjer sig över de som inte ser, över de som kontrollerar eller kontrolleras. Den höjer sig över dem som försöker upprepa historien och ännu värre. Snart kommer den synliga vändpunkten att leda människor till en mer ömsesidig förståelse av vad livet är och inte är. Det kommer att göra fler människor fria inuti, och sedan kommer mänsklighetens röster att föra allt framåt steg för steg. Guidade in till framtidens tidslinje av hopp, glädje, kärlek, högre medvetande, överflöd och frihet. Känn det. Lär dig att navigera i mörkret. Allt är berörbart genom dina sinnen. Var den du ÄR. Det är din kompass genom stadiet av dimma och kommer att leda dig genom din portal.

Lis Sunoya – The Light Administrator, The Andromedan’s & The Earth Wisdom Keepers – For The New Golden Age. ✨✨✨✨✨✨✨

VÄGEN UR EN CHOCK

VAD HÄNDER ENERGIMÄSSIGT VID EN CHOCK?

Chock kan ge en typ av förlamning i olika chakran som gör att energierna ”fryser” eller stelnar till delvis. Tittar man energimässigt på hur det ser ut, så strömmar inte energin som den ska på olika ställen och alla chakran har svårare att kommunicera med varandra och låta energin flöda. Det brukar se lite annorlunda ut i intensiteten om det är en gammal obearbetad chock som ligger under ytan, eller en nyss upplevd chock.

Den energimässiga påverkan som en person kan uppleva efter en chock, då den lagt sig, är någon form av energiförlust och en viss inre avstängdhet. Det kan också kännas som att man börjar överleva istället för att leva. Förmågan att känna och tänka klart kan kännas annorlunda, allt medan traumakänslorna är återkommande, med mindre intensitet och intervaller efter en viss tid. Just känslan av att vara ”ur kontakt” med sig själv kommer av den inre stagnationen som skett, och gör att man inte alltid har kontakt med alla sina inre verktyg. Man kan likna det med en muskel som fastnar i en kramp och som får mindre syre.

CHOCK BEHÖVER TRYGGHET – VÄGEN UR

En chock kan kännas som att vara utan livlina, utan flytväst, och utan en känsla av att ha något att hålla sig i. Marken man står på öppnar ett stort hål.

Vägen ur chock och att läka ett trauma som uppstått på just det sättet, behöver trygghet och perspektiv. Tryggheten ges i form av kontinuerlig uppmärksamhet till kärleken inombords, till livets- och själens vagga. Till den vaggan där du alltid vet att du är hållen. Det ges också genom att gynna övningar som fyller energisystemet med cirkulation och ny rymd där det känns stagnerat. Allt för att föra in mer av ljusets flöde där det tidigare har strypts.

Att lyfta fram nytt perspektiv till livets stora pussel och dess möjligheter, och därigenom bana väg för nya tankebanor, hjälper också till att inte fastna i samma tankar om och om igen. Läget som ”frös” energin inom ett eller flera chakran, kan alltså lösas upp med ny medvetenhet och att tillåta sig att KÄNNA, för att också kunna GE det man behöver till sig själv. Chocken minskar och läks ut med nya ljusa energier, nytt lärande, och trygghet.

Kom ihåg att även om de inre kopplingar och broar som tidigare funnits, känns brända, kan nya banor i både nervsystemet, känslor och medvetenhet alltid byggas upp och skapa nya fantastiska broar inombords. Kanske till och med starkare än innan. Det är faktiskt så att din själ alltid är i ett skapande av sin energi och vill självläka allt i vår vardag. I grunden är du redan HEL och en helt fantastisk själ som vandrar här och nu i detta liv. Allt du någonsin behöver till att leva det här livet försvinner aldrig. ♥♥♥

Lis Sunoya & Ljusteamet

ETT MEDDELANDE FRÅN MIN JORDISKA SJÄLSGRUPP

Photo: “Pretty Nose”, 1878.

HOPE

Själsfamiljen som går bredvid mig, vill ge hopp. De talar om att bergen kommer att resa sig igen, att haven kommer att bli lugna igen, att träden kommer att sjunga sin sång igen, och att solen kommer lysa ljusare än innan. Ett av mina uppdrag på jorden och i många liv, är att läka “själslig sjukdom”. Med det menas inte att själen är sjuk, det kan den aldrig vara, men människolivet där själen bor kan vara det. De säger att själslig sjukdom på jorden just nu kommer då människan har gått vilse i sig själv, när kontakten till själen och sin omgivning (naturen, djuren, miljön och andra människor) till viss del är bruten, förlorad, eller förbisedd. Människan behöver förenas med sig själv och som mänsklig ras.

Photo: Tohomish, aka “Pine Voice”, 1900.

På jorden, i den lägre vibrationen, kan människan gå vilse i sin kontakt med livet och med det som skapat liv. Hoppet ligger i att finna vägen igen. Att lysa upp stigen in mot det sanna hjärtat, och anderikedomen som alla bär. Det är en kappsäck som är rustad med allt du behöver för detta liv. Inga misstag är gjorda. Skapelsen vet ej hur misstag görs. Den vet bara vad du behöver för att utföra resan du valt, och i vilken form det ska ske.

Tillbaka till rötterna. Genom dem mullrar den djupaste rösten inom dig. Den som sedan får kraften att stiga upp och förena sig med universums energi. I den sammansmältningen kan du leva i ditt syfte på jorden. Med en växande medvetenhet om vad som skapat dig, och hur den energin av liv ständigt flödar genom dig i sina naturliga banor.

Naturen visar dig till kraften som en människokropp behöver. Visdomen du samlat genom alla dina liv, de på jorden och de utomjordiska, följer med dig. Lyssna in till allt du är… Du vet vad som är energi av liv, hur du får tillgång till det – och vad som inte är det och som istället kan skapa en så kallad själslig sjukdom.

Hitta stigen, även om den är helt ny just nu. Var en upptäcktsresande mer än någonsin. En nomad med jorden dammande kring fötterna, och vinden blåsande i ditt hår. Ett trummande ljud hörs, hör du det…? Det ger dig en kallelse. Från ditt ursprung. Låt ljuset stiga ned i din heliga kropp och låt det förändra tankar, känslor och mönster. Blås iväg den vulkan du bär. Blås iväg den rädsla du bär. Blås iväg människans pålagda skuld. Stå i ditt ursprung och lys med styrka.

Hoppet är här. Det kommer när det är som närmast att försvinna. Aldrig någonsin så starkt. ♥

Lis Sunoya

KANALISERING 4 AUGUSTI 2021

Hej fina läsare! Här kommer en alldeles färsk kanaliering om tiden vi lever i från mina ljusvänner. De ger information och användbara råd till oss alla. Keep shining! ♥

“Vi hälsar er med kärlek och ljus. Här i vår dimension hörs och känns tveksamheter från ert jordplan, som nu håller på att förändras till en levande multikraft igen via era medvetanden. I transformationen hörs ångest från jordskorpan – från knoppar då de slår ut, eller då känslor fryser till is, eller från det inre i människor då ett visst kämpande emot förändringen sker, på grund av ovisshet.

Vi skulle vilja belysa och hjälpa er att slappna av inuti era energicentrum, och därmed skapa ett mottagande för nya energier. För att ni ska kunna ta emot de vibrationer och toner som nu forslas i hög hastighet mot jorden och stiger i frekvens regelbundet, behövs ett visst överlämnande i inre tillit och avslappning i era muskel- och nervtrådar. Musklerna kommer att börja lagra mer ljus för er, och nervtrådarna har alltid varit bärare av information, och som nu ständigt förnyas. Ni har klivit in i ett utrymme av kraftfulla vibrationer och kommer att vara där i tusentals år. Jorden försvinner inte, den transformeras inifrån och ut, så även ni. Men ur en parallell synvinkel, har ni alla varsin egen skapad version av jorden och livet där. Genom utvecklingen och daglig närvaro med varandra möts era tidslinjer ofta, därför kvarhålls en viss struktur av jordens form och energi som ni upplever som ”vanlig”.

Genom ”nålens öga” rensas allt bort som ni burit på så länge från detta upplevda liv, och från andra liv, som hållit er under en ribba av lägre vibrationer. Sorg, smärta, tvivel, skuld, rädsla, ångest, flykt, hat och andra känslor. Nu genomgår ni en total rening och förfining under en period. Den perioden är individuell, även om ert breda och överlappande medvetande följs åt.

För en del känns reningen nästan outhärdlig ibland. Två motpoler möts inuti inom olika områden, för att försöka förenas, förlåta och healas. Det kan kännas slitande. Som att ni återupplever gamla sår som blir belysta av den andra polen extra mycket nu. Ibland kan flykt av olika slag träda in för att undvika att känna detta, ofta i form av förnekelse och distraktion. Och allt som därigenom hjälper till att förstärka den skyddsmekanismen, lutas emot och finnes tillfällig kraft i. Detta tillhör ett gammalt sätt att överleva på jorden, något som ej ska existera mer. Ni har full tillåtelse att LEVA nu, inte bara överleva. Ni kan blomstra, leva styrka, tillit, kärlek, glädje, helande, expansion och i ett klart medvetande med allt vad det innebär.

Den inre spändheten och obehagskänslan då energier inom er vill rensas, är egentligen bara själens röst som skriker efter sig själv. Som kallar. Som vill bryta igenom polerna och stiga med sin klara ljusa röst en gång för alla. I enhet med sig själv i alla inkarnationer. Den här inre konflikten i helandet kan existera i väldigt liten grad hos väldigt många människor på jorden, eller ha expanderat och etablerat sig i stor utsträckning. Rädslan och flykten ligger i en låg vibration, medan det högre medvetandet kallar och försöker mer och mer höja vibrationen. Skyddsmekanismerna kan vara väl dolda, exempelvis i underhållande av en viss mängd/regelbundenhet av alkohol/droger, undantryckande av högre frekvenser såsom glädje, frid och kärlek, svårigheter och brist på tålamod att meditera/tona in sig, underhåll av destruktiva tankevågor istället för positiva tankevågor, undvikande av klarsynthet, förnekelse av sin egen betydelse och brist på kontakt med känslan kärlek.

Genom hjärtats högre frekvens kommer allt det här att transformeras, oavsett graden av rening och släppande som behövs. Det är de nya frekvenserna som når er nu som kommer att aktivera hjärtat i omgångar. Det går som en tunnel genom hjärtats kammare via hjärnan och ut till de högre dimensionerna som laddar ned information genom kroppen till de nervimpulser som sedan sänds ut från hjärtat. Cirkulationen startar då av den nya informationen och aktiveringen av ert ljus-DNA och multienergin som existerar i er egentliga härkomst.

Vårt råd är att omfamna er själva i denna passage av rening och mottagande. Se klart och tydligt på era liv, vad ni skänker för glädje och lätthet till dem. Var rädslan har tagit över som leder er bort från själen. Var kontakten med det allra innersta har brutits, och när. Återinstallera kontakterna genom att öppna upp för allt med högre och lättare frekvens i livet och till fysisk kropp. Läk, hela och använd insikter till att återbörda er fulla potential att leva som människor. Gör vad ni behöver för att slappna av i muskler och i nerver, då de ska bringa er ljusintegration. Särskilj på vad polerna inom er vill lära er, och hur ni kan förena er med er själva. I er egen helhet kommer målet vara nära. För varje person och för varje tillfälle som någon väljer förening med sitt sanna ursprung istället för att underhålla den inre separationen, så läks även jorden och dess innevånare. Det pågår redan, men kommer att öka i och med medvetna ansvarstaganden. Era inre lyktor lyser så starkt, låt det fortsätta så.”

The Light Administrator in The Council or Seven – genom Lis Sunoya

NYHET!

Månad för månad pågår nya ljusuppdateringar i vår energikropp och fysiska kropp. Spirituellt och fysiskt genomgår vi en uppstigning till högre finare och snabbare vibrerande energier, och därigenom nya sätt att leva våra liv. Solen, Centralsolen, och Futonbältet i närheten av Pleiaderna hjälper nu till att skapa vår nya tid. Det är starka krafter och det kan kännas av på många sätt beroende på vad vi behöver släppa inom oss. Men det är en efterlängtad tid.

Slumrande DNA väcks till liv vilket kommer att ge oss nya gåvor som vi egentligen burit på hela tiden. Vår medvetandenivå höjs vilket expanderar sättet vi tänker, våra perspektiv, vår intuitiva förmåga mm. Våra chakran håller på att genomgå en stor förändring av frekvenser och färger. Något jag tydligt sett i min egen kropp då jag mediterar. En klarare värld inom oss och utanför oss föds. I precis den takt som är menat för individen och kollektivet.

Den 11 Augusti kommer jag att hålla en GUIDAD MEDITATION samt göra en LIVE KANALISERING som hjälper till på den här vägen. Varmt välkommen att delta!

Du registrerar dig via länken nedan. Bjud gärna med dina vänner till denna magiska stund! 🌞💖🌞

// Lis Sunoya

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIqd-6upjoiE9Y3rCnYx-bfPxhGjwboDKVg