Kanalisering sep 2022

KANALISERING 26 SEPTEMBER 2022

En spegelhall av lyckosamma oändligheter…

Se morgondagen som dagens ljus och framgång. Ibland rör sig mänskligheten bort från sin egen utveckling genom att ej vara närvarande i den dagliga transformation som naturligt liv alltid önskar existera som. Er energi och dess förändring är lika naturlig som jordens. Se och känn det inom er. Fly inte in i olika stadier som tar er bort från den närvaro som krävs för en stadig transformation av era liv, oavsett vilket plan den ligger på just nu. Steget mot total frigörelse av jorden, samt betydelsen av olika delar och geografiska platser på jorden, och dess expansionskapacitet just nu, är enorm. Genom det skiftar även människans uppfattning av sin egen betydelse i skapelsen av universum. Tänk på hur celler börjar att dela sig för att skapa liv…

Ni människor som har vandrat många liv på jorden och på andra platser i vårt gemensamma multiuniversum, vet inom er att inget som innehar liv, någonsin slutar existera. Att allt cirkulerar, formas om, skapas, flödar, delar sig, och expanderar. Det är bara genom ett ihållande av fokus i medvetandet som människan tror att beständigheten finns. Varför tvivla på att världen inte kan ändra sig? Varför rikta ett beständigt fokus på stagnation? Att er uppfattning av katastrof och/eller kvarhållet trauma, är så djupt nedärvt är en av faktorerna till varför fastnandet av oändliga cykler av sorg, krig, motsättningar, argumentationer och ångestfyllnad sker. Alla som ser att världen inte bara består av katastrofen – utan till exempel att även lycka existerar – har i det seendet givits ett val. För att ni ser. Ni kan välja att fortsätta gro och ge liv till katastrofer, sorg, hopplöshet och trauma, och skapa den verkligheten. Eller så kan ni välja att odla mer av lyckoroten det inre består av.

Inget behöver vara beständigt, mer än det ni själva avgör att ni vill ha stabilitet och beständighet genom ert liv. Så välj medvetet inom er. Med kärleken i era hjärtan. Inte med hatet, inte med rädslan och inte med katastrofen som vägvisare. Möjlig katastrof är urtidsläror, som senare utnyttjats, och där mänskligheten har då satts i trans. I trans till att försäkra sig, att förutsätta fara, att behöva jaga, att använda ersättningsfaktorer, och att distrahera sig bort från livet självt. Ser du det? Och vad händer med ditt själsljus i den mänskliga tron på svaghet av din inre kraft?

Hur överkommer ni dagens tydliga gräns där nu transen av fara och distraktioner ska ersättas med tillit, mod och överflöd på jorden? Hur undviker ni att skapa en ny cykel, personligen eller kollektivt, där livskvaliteten är baserad på alla yttre omständigheter? Hur integreras den nya tidens mästarenergi inom er där ni till fullo väljer högre frekvenser i era dagliga liv? Se på era personliga liv och ställ den frågan. Distraktionerna är många som kan skapa en fallgrop. Så fråga er om och om igen. Ge ej upp om livet. Om din personliga dröm. Om kärleken. Om att få existera genom din inre glöd. Ge ej upp om det vackraste ni är del av- skapelsen självt. Det är det renaste ljus som ni kan uppleva. Likt en spegelhall av lyckosamma oändligheter. Sedd av ert inre. Upplevd av dig som människa – just nu.

Liselotte, Council of Seven & The Earth Wisdom Keepers – For The New Golden Era

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

9 − fem =