Världen har precis klivit in i en ny Gyllene Era. Jag ser intuitivt att den gamla världen kommer att avta och det blir väldigt mycket ljusare. En ny värld kommer att gradvis födas vilket kommer att förändra mycket för oss alla. Den stora transformationen uppmanar oss nu till att börja välja livet från en högre frekvens. Vi kommer att ledas in i den nya eran av hjärtats röst och dess förmåga att leva i sanning, frihet, kärlek, empati, ljus och högre visdom. I den nya tiden blomstrar du, din omvärld och moder jord – i harmoni med varandra.

Det Gyllene Hjärtslaget är ett flöde som känns från hjärtats nivå i samklang med själen. Det handlar om att bli sams med din egen livsrytm, att bejaka det, att upptäcka livets ständiga gåvor och ditt sanna skapande jag. Flödet från hjärtslaget, har en naturlig omsorg om sig själv och andra. Det älskar att vara närvarande i den autentiska energin av allt levande. I den här energin leds du av ditt inre syfte och ljusets energi, av ett starkt men naturligt inre värde, av viljan att göra gott och existera förenligt med kropp, själ, jorden, universum och din uppgift på jorden.

Ett Gyllene Hjärta står för sanning och visdom inom sig och inte utanför sig, och kan leda sig själv med värme, tålamod, glädje, mod och ljus genom livets alla förändringar. Det är ett själsligt liv fullt av innerlighet, överflöd och naturlig visdom som får växa sig starkt. Den nya Gyllene Eran leds av kärlek och inte rädsla, som tidigare begränsat så mycket av vår sanna essens och inre kraft. Den öppnar vår intuition, vårt medvetande och våra hjärtan. Vi är liv av ljus och kommer att hedra det i vår vardag genom att leva autentiskt och genom att ta hand om varandra och vår jord.

Kvantfysikens magiska värld upptäcks mer och mer i och med att vi kollektivt höjer våra medvetanden på jorden. Vi utvecklar och får tillgång till av större delar av vår hjärnkapacitet, till nytt aktiverat DNA, till hjärtats högre frekvens, till en mer utvecklad ljuskropp, till högre kunskap om livets skapelse och andra förmågor som vi är här för att minnas igen eller lära oss om. Allt det här kommer steg för steg att förändra vår vardag på alla plan.

———————————————————————————————————————————————————————————————-

FÖR DIG SOM VILL TRANSFORMERA DITT LIV OCH LEDA DIG SJÄLV IN I DEN GYLLENE ERAN

VAR MED PÅ ETT AV VÅRA LIVE EVENTKLICKA HÄR

DELTA PÅ DET INTUITIVA COACHINGPROGRAMMETKLICKA HÄR