INTUITIV HEALING

Healing är ett fantastiskt sätt att bli av med spänningar, stress, känslomässiga problem och för att lösa upp blockeringar du bär på som är av lägre frekvens än din själsliga kraft, och som hindrar dig från att leva ett mer autentiskt, kraftfullt, hälsosamt och glädjefullt liv.

Healing ger nya insikter med ett högre perspektiv, och din egen själsenergi får komma fram mer i sitt uttryck då läkningen sker. Det är en metod för att lösa det som energimässigt påverkar livet och själen från att leva i sitt syfte på jorden och lösa det som har skadat vår naturliga kraft. Störningar i våra energifält kan även leda till fysiska besvär om vi bär dem för länge, och hindra oss från att leva vår fulla potential och uppnå det vi önskar i livet. Healing i kombination med att medvetandegöra problemet och hitta långsiktiga lösningar, löser upp dessa energistörningar. Allt är en helhet när det kommer till kropp, själ, tankar, känslor och det liv vi lever, och behöver behandlas som en helhet. 

Efter många år som holistiskt behandlande- och samtalsterapeut arbetar Lis mycket intuitivt på ett energimässigt plan för att felsöka vad som blockerar din energi eller dina mönster från att brytas. Healingen kan ge dig nya perspektiv och en högre mening och förståelse i vardagen. Det gör att du släpper taget lättare och kan fokusera, stanna i din egen kraft, få en inre lätthet och ett lugn. Framför att får du för varje gång du genomgår en höjning i din energimässiga frekvens, möjlighet att leva mer utifrån flöde, glädje och kärlek.

 Hur fungerar det? 

När du får en intuitiv healing diskuterar du och Lis vad som är aktuellt för dig att få hjälp med. Varje behandling sker på distans och är mycket individuell. Det som är aktuellt och redo att helas kommer att få möjlighet till det. För att nå kärnan i det du önskar få hjälp med kan flera lager behöva healas för att kunna frigöra problemet. 

Som healer utgår Lis ifrån att du inte enbart består av en fysisk kropp, utan även har  en själ med andra själsupplevelser från till exempel andra/parallella liv med dig. I ditt energifält runt kroppen kan “skräp” ansamlas efter olika slags upplevelser du varit med om från olika perioder och trauman, både i detta livet och andra liv. Utgångspunkten är att hela för att kunna höja Din frekvensnivå, att stärka upp Dig, för att du ska kunna bryta mönster, må bättre och kunna attrahera in mer lätthet i enlighet med själens energi. 

Vanliga upplevelser under en healing eller efter:

Du kan till exempel känna värmeströmmar, kyla, cirkulation, ökad kontakt med dig själv och inre lugn. Du kan under healingen komma att tänka på olika saker som samtidigt helas, få inre bilder till dig osv. Efteråt är det inte ovanligt att du fått med dig nya insikter och redskap som du själv kan reflektera över. En del blir väldigt pigga och en del kan känna trötthet en stund efter. Båda är helt normala och beror på hur energierna arbetar i din kropp och i ditt energifält. En del känner effekten av en healing direkt och en del efter några dagar eller veckor.

Ett tips är att dricka extra mycket vatten ett par dagar och att ta det lugnt efter behandlingen. Fortsätt att rå om dig själv, bara vara och lyssna inåt på dig och det du känner.

Arbetet sker självklart under tystnadsplikt, och allt som kommer fram och diskuteras under din tid stannar tryggt där.

Varmt välkommen att BOKA din tid.